Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Prosedyrer som skal følges ved fravær

Foresatte må gi kontaktlærer beskjed, via Visma Flyt Skole, dersom deres barn ikke kommer på skolen, slik at vi får bedre oversikt over hvilke elever vi kan forvente til første time.

  • Ved sykdom skal foresatte sende melding på Visma Flyt Skole til kontaktlærer første fraværsdag.
  • Etter 3 dager skal det være kontakt mellom hjem og skole for å avklare årsak til fravær, og hvorvidt eleven kan utføre tilpassede skoleoppgaver hjemme.
  • 14 dager (sammenhengende): Foresatte må levere legeerklæring på barnets sykdom. Rektor underrettes.
  • 14 enkeltdager: Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet og rektor får beskjed.
  • Ved høyt fravær uten legeerklæring: Foresatte og elev innkalles til møte på skolen sammen med kontaktlærer og evt. Rektor.
  • Ved vedvarende høyt fravær: Skolen vurderer kontakt med          andre instanser
  • Dersom foresatte ønsker at eleven skal være borte fra skolen av andre årsaker enn sykdom skal de levere skriftlig søknad i god tid.

Fri en dag: Kan innvilges av kontaktlærer via appen "Min skole-foresatte"

Fri utover en dag: Skjema på Visma Flyt Skole benyttes. Evt. skjema påkommunens hjemmeside.