Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Om Flå skole

Skolens visjon: "Et sted der elever og ansatte realiserer sine evner og muligheter i et lærende fellesskap"

Flå skole har elever fra første til tiende klasse, og har 107 elever. Flå skole har egen rektor, inspektør og skolesekretær.

Skolen har blant annet svømmehall og romslig kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Småskolen (1.-4. trinn) holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5.trinn, samt arbeidsrom for de ansatte på barnetrinnet. Dette bygget er under ombygging i 2023 og elevene har blant annet fått ny garderobe og grupperom tilknyttet klasserommene.

Ungdomstrinnet samt 6.-og 7. trinn holder til i et eget bygg. Dette bygget hadde en omfattende renovering høsten 2018.

Ombygging og renovering av skolebygget har vært nødvendig i forhold til inneklima, læringsmiljø og trivsel.

Satsingsområdene for Flå skole er et inkluderende læringsmiljø der alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring.
Flå skole har fokus på tidlig innsats og er en dysleksivennlig skole. Vi ble sertifisert i 2019 og har nå god erfaring med å jobbe systematisert med et inkluderende og aksepterende miljø for alle. Flå skole får bevilget penger gjennom RØRE Viken. Som RØRE-skole har skolen ekstra fokus på hvordan det kan jobbes med fysisk aktivitet, gode søvnvaner og matglede for å legge grunnlaget for bedre læring. Gratis skolefrokost er et tilbud for 5.-10.trinn hver dag.

1. trinn ved skolen har faddere i 5. trinn. Skole og barnehage har et tett samarbeid mellom skoleklubb og 4.trinn. Ved skolestart står 5. klassingene klare som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Flå skole er sertifisert som en trafikksikker skole. I den forbindelse oppfordrer vi alle foreldre/foresatte som kjører barna til skolen, og sette de av ved Thonhallen, slik at elevene blir fulgt inn i skolegården via veien bak hallen.