Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Om Flå skole

Flå skole har elever fra første til tiende klasse, og har 107 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Småskolen (1.-4. trinn) holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5. og 6. trinn. Ungdomsskoleklassene samt 7. trinn holder til i et eget bygg.
Dette bygget har hatt en omfattende renovering høsten 2018, og dette er viktig for elevenes trivsel.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.
Satsingsområdene for Flå skole er tidlig innsats, et inkluderende lærings- og skolemiljø, arbeid mot mobbing og krenkelser, dysleksivennlig skole som er til nytte for alle elever og motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning for alle.

Fadderordning
1. trinn ved skolen har faddere i 5. trinn. Hver vår gjester vårens 4. trinn barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.