Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Den kulturelle skolesekken

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en bred satsing på kunst og kultur i grunnskolen som ble lansert som et nasjonalt kulturpolitisk tiltak i 2001.

Den kulturelle skolesekken skal

  • bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens kompetansemå
 
Flå kommune har til enhver tid en politisk vedtatt handlingsplan som skal følges opp. Planen er delt i en kunstdel og en lokal del.
Kunstdelen sikrer at alle elevene får oppleve profesjonelle kulturtilbud innen teater, konserter, litteratur, utstillinger m.m.
Disse tilbudene er knyttet opp mot Buskerud fylkeskommunes abonnementsordning.
Lokaldelen i planen er knyttet opp mot at elevene skal bli kjent med viktige kulturhistoriske kjennetegn i egen kommune.
Kunnskap og opplevelser knyttet til egen kommune skal gi en styrket identitet til egen bygd og grend.
 
Den kulturelle skolesekken skal forankres i den nasjonale læreplanen.