Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Andre offentlige tjenester

Kirken i Flå

Kirkeverge:

Martha Kristin Gaptjern er kirkeverge i Flå. 
Kontoret er åpent onsdager kl 9.00-15.00.
Telefon: 91134327/32053600

www.flaakirke.no

Taxi Flå

Har du behov for helsetjenester, en tur på butikken, skyss til togstasjonen. Skyss til arrangementer/selskaper, på fjellet, til/fra flyplassen eller «ut på byen» sammen med venner, vennligst ta kontakt, så kan jeg gi deg en pris på turen.

Ta kontakt på mobiltelefon: 95 00 89 88

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

 

IKA Kongsberg

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap som Flå kommune er medeier i. Hovedoppgaven er å bistå eiere i arkivfaglige spørsmål, samt å formidle historisk kildemateriale fra kommunens arkiver.

Kommunale arkiv er viktige kilder til kunnskap om blant annet lokalhistorie og slektsforskning. Dette er interessant materiale for kommunens historieinteresserte innbyggere.


Hallingdal Tingrett

Adresse: Postboks 8 , 3541 NESBYEN (kontorene ligger i tinghuset)
Åpningstider: Mandag-fredag kl 8.00-14.00
Telefon (ekspedisjon): 32 07 28 50

Tinglysningsavdelingen er flyttet til Statens kartverk, Tinglysningen, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 88 00
Åpningstid: kl 9.00-14.00

Hallingdal Kraftnett

Hallingdal Kraftnett


Familievernkontoret

Familievernkontoret