Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skjema

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

Deling/oppmåling

Rekvisisjon deling/oppmåling

Erklæring om arealoverføring (utskriftsskjema)

Skjema og blanketter for tinglysing

Kartverket

Diverse skjema

Søknad om nytt abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg

Søknad om kommunal bolig (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om kommunal bolig (elektronisk skjema)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (elektronisk skjema)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (utskriftsskjema-pdf)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet - nedsatt konsesjonsgrense (utskriftsskjema)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 

Søknad om utslippstillatelse (utskriftsskjema)

Søknad om utslippstillatelse (elektronisk skjema)

Tillatelse fra grunneier (utskriftsskjema)

Søknad om motorferdsel i utmark (elektronisk skjema)

Søknad om motorferdsel i utmark (utskriftsskjema)

Næring og etablering

Søknad om skjenkebevilling (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om skjenkebevilling (elektronisk skjema)

Søknad om serveringsbevilling (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om serveringsbevilling (elektronisk skjema)

Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkel, bestemt anledning)

Søknad om skjenkebeviling for lukket selskap (ambulerende)

Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (utskriftsskjema-pdf)

Skjenkebevilling - Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (elektronisk skjema)

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare)

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare) - elektronisk skjema

Skjema - Sikkerhetsplan ved store arrangement i Hallingdal

Sikkerhet ved store arrangement i Hallingdal - sjekkliste for arrangører