Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftsliv

Natur og kulturstier

Vassfaret natursti går gjennom det sentrale Vassfaret, og har 20 informasjonsposter om Vassfarets natur, geologi, planteliv, kulturhistorie, verneplan, skogbruk, jakt og fiske m.m. Stien er 16 km.
Veneli fjellskog- og kultursti går i området rundt Venelisetrene. Stien gir informasjon om fjellskogens biologi og om skogens betydning i eldre tid. Gamle skogsredskaper er utstilt. Stien er 3 km og har 13 informasjonsposter.
Øvstevatn – Frisvatn kultursti går langs det gamle fløtningsvassdraget Øvstevatn – Langvatn – Buvatn – Frisvatn. Kulturstien gir informasjon om områdets historie, eldre tids skogsdrift, tømmerfløtning, jakt og annen utmarksutnyttelse. Kulturstien er 8 km og har 9 informasjonsposter.

Vassfaret natursti, 16 km. (Kjør Hilde – Hejevegen til Øyvatn).

Veneli fjellskog- og kultursti, 3 km. (Kjør Hilde – Hejevegen til Veneli). Øvstevatn – Frisvatn kultursti, 8 km (Kjør vegen Gulsvik – Strømsoddbygda til Øvstevassbekken eller Frisvatn).
Disse tre stiene har til sammen 42 informasjonstavler med 99 plakater som tar for seg skog – natur og kulturhistorie m.m. Det er utarbeidet et eget hefte med plakatbeskrivelse for stiene. Heftet koster kr. 30,-, som kan kjøpes på Turistinformasjonen/Vassfaret Bjørnepark, 3539 Flå, tlf. 32 05 35 10 eller hos skogbrukslederen i Flå, 3539 Flå, tlf. 32 05 03 65, 911 99 637.
Flå har eget Tur – og fritidskart i M 1:50 000 som koster kr. 140,-. Kartet kan kjøpes hos Flå kommune, forretningene, bensinstasjonene og på Turistinformasjon/Vassfaret Bjørnepark. Kartet kan også bestilles hos Flå Bondelag, c/o Flå Regnskapskontor, 3539 Flå, tlf. 32 05 01 74.

Eventyrvegen – sykling gjennom Hallingdal

Sykkelstamvegen Geilo – Noresund går gjennom Flå, vesentlig utenom RV7. Vegen er godt skiltet. Kart på Turistinformasjon/Vassfaret Bjørnepark, 3539 Flå, tlf. 32 05 35 10.
 Løypa går fra Kikut ved Geilo til Norefjell. Den kommer inn i Flå ved Reinsjøen og går videre til Flatvollen – Gråfjell – Høgevarde. Flå’s nordside. Løypa går fra Ål/Hemsedal til Skarsdalen i Flå. I Flå kommer den inn på Blåfjell og går videre til Domfet – Øvre Raudfjell – Veneli – Skarsdalen. Løypene er merket med egne skilt ”Eventyrløypa”. Det kjøres også løype fra Sørstølen – Øyvatn med avstikker til Saulifjell. Løypene blir vanligvis kjørt opp til helgene mellom nyttår og påske. Kart på Turistinformasjon/Vassfaret Bjørnepark, 3539 Flå, tlf. 32 05 35 10.
Lysløype, 2,5 km ved Flå stadion.

Ved Hellerud og Strandi 2,5 – 3 km øst for Flå sentrum og i Kolsrud, 12 km vest for Flå sentrum. Hellerud og Strandi har 7 klatreruter, grad 4 – 7, lengde 20 – 30 m. Kolsrud har 3 klatreruter, grad 5 til 5+, lengde 350 m. Det er utarbeidet Klatrefører for Hallingdal som beskriver de merka klatrerutene i Hallingdal. Klatreføreren kan kjøpes hos bokhandlerne.