Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næring og etablering

Kommunalt næringsfond
Flå kommune har kommunalt næringsfond. Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Næringsareal
Flå kommune har ledig næringsareal på Roppemoen. Ta kontakt med Flå kommune, rådmannen tlf. 32053600.
Spørsmål vedrørende offentlig støtte til næringstiltak i landbruket, rettes til skogbrukssjefen.
Andre spørsmål om næringssaker rettes til rådmannen, tlf. 32 05 36 00, e-post: postmottak@flaa.kommune.no

Hallingdal Etablerersenter

Å starte for seg selv...

...innebærer som oftes at man hiver seg ut i noe nytt og ukjent, og man må ta stilling til nye problemstillinger. Det er mye man må skaffe seg oversikt over, som frister, lover og regler, arbeidsmengde og forventet inntjening.

Hallingdal Etablerersenter tilbyr tjeneste for deg som både er i en etableringsfase, er etablert eller vurderer å etablere.

Hallingdal Etablerersenter

Internettjenester for etablerere og bedrifter

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)
Nettsted for grundere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift.
Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Narviktelefonene (800 33 840)
Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til grundere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Narviktelefonene er søstertjenesten til www.bedin.no. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Etablerer.no
Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for grundere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsideen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansører og lignende. Se www.etablerer.no