Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig boligtomter

Boligtomter tunnelen II

Boligtomter tunnelen II

Tomtene er regulert til boligformål og ligger under reguleringsplanen Tunnelen II.
I området skal det bygges konsentrert småhusbygninger eller eneboliger. Utnyttelsesgrad av tomtene er på maks 25 % BYA.
For mer informasjon

Kontaktperson: Øystein Walle Forretningsutvikler SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Tlf: 03202 | Direkte: 9153 9156 | Fax: 3202 3901 Epost: oystein.walle@sb1.no , Hjemmeside: www.sb1.no Facebook: facebook.com/sb1hallingdal

Boligområde Kittilsviken i Flå

Midt i naturen, vakker utsikt over Krøderen, under to timer fra Oslo. Flå kommune vil gjerne komme i kontakt med folk som er interessert i å være med å utvikle området og med fratidige innbyggere.

 

For mer informasjon ta kontakt med ordfører Merete Gandrud, tlf. 32 05 36 00, eller mail merete.gandrud@flaa.kommune.no

Nytt boligfelt i Sørbygda

Nytt boligfelt i Sørbygda

I planutvalgets møte i juni ble reguleringsplan for boligfelt i sørbygda hos Karsten Ekeren vedtatt.
Vedtatt i kommunestyremøte 19. november 2009.
Interesserte kan kontakte Karsten Ekeren.

Kommunale boligtomter

Kommunale boligtomter Bedehusmoen

Flå kommune har fortsatt ledige tomter på Bedehusmoen (Gulsvik)

Kommunale boligfelter Ødegårdsmoen

og Ødegårdsmoen (Stavn).
Interesserte kan hendvende seg til Flå kommune, servicekontoret.
Tlf. 32 05 36 00

Boligtomter på Vikberget (Gandrud eiendom)

 

Boligfelt Vikberget

I boligfeltet på Vikberget er det etter gjeldende reguleringsplan 4 eneboligtomter. I henhold til detaljreguleringspaln er det også lagt til rette for 3 bygg med tilsammen 12 leiligheter. I tillegg er det regulert 1 vertikaldelt  2-mannsbolig og 2 eneboliger. Totalt 48 nye boenheter. 
Interesserte kan ta kontakt med Kristen Gandrud på telefon 911 30 679, e-post: kristengandrud@gmail.com

Boligtomter i Seterstøkroken

Boligtomter i Seterstøkroken

Hans H. Gulsvik har fått fradelt to tomter på Kårmo og fire tomter i Seterstøkroken. Disse tomtene er til salgs og interesserte kan ta kontakt med Hans H. Gulsvik.