Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nydyrkning og drenering

Drenering

Det er mulig å få tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

Tilskuddet gis kun til tidligere grøftet areal. 

Nytt for 2016
Fra og med 2016 kan det gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet.

Satser:

  • For systematisk grøfting, profilering og omgraving: 1000 per dekar 
  • Ved annen grøfting, usystematisk grøfting, gis det 15 kr per løpemeter grøft, begrenset til 1000 kr per dekar. 

For mer informasjon  

Skjema

Til søknaden skal det følge: 

  • Plan for drenering av arealet 
  • kart over dreneringsarealet, med avmerking for kjente kulturminner og biologiske verdier 
  • Kart over eiendommen 
  • Miljøplan for det arealet som det blir søkt tilskudd om. 

Nydyrking: 

Nydyrkning av fulldyrket eller overflatedyrket jord skal godkjennes av kommunen. Dyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i 30 år regnes også som nydyrkning. 

Opparbeiding av overflatedyrka til fulldyrka mark regnes ikke som nydyrkning. 
Nydyrkning er regulert gjennom egen forskrift 

Skjema for nydyrkning

Søknaden skal inneholde: 

Kart over planlagte nydyrkningsareal, adkomst til nydyrkningsareal , eiendommen og området omkring. 

Plan for grøfting av nydyrkningsarealet (med beskrivelse av deponering av stein/stubber)