Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brann og feiing

Kriterier/vilkår

Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.
Det er bygningseiers ansvar å sørge for sikker adkomst til og på tak.

Nærmere krav til sikker adkomst følger av forskrifter til arbeidsmiljøloven (stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.). Stillasforskriften setter krav som gjelder bruk av løs stige og krav til typegodkjenning av stiger

Priser for tjenesten

Betalingssatser (avgifter og gebyr)

Ny forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01.2016

Den nye forskriften  om brannforebygging stiller krav om flere brannvarslere  i huset ditt enn før. Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at det er brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere i bygget. Det skal være minst en detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket for å tilfredsstille kravet i den nye forskriften  om brannforebygging.
En annen endring er at det ikke lengre er krav til at pipa skal feies minimum hvert fjerde år. Feieren skal bestemme frekvens etter risiko, det betyr at det kan bli oftere eller sjeldnere feiing enn før, alt etter hvor stor risiko det er for pipebrann. Feieren vurderer risikoen etter sotmengde, sottype, tilstand på fyringsanlegg, fyringsvaner o.l. Behovet i enkelte boliger vil være mindre, på grunn av bruk av varmepumper og andre varmekilder. I andre boliger som f.eks. har piper med mye sot eller beksot vil det kanskje bli hyppigere feiing enn før.

Nå skal også pipa på hytta feiest regelmessig

Den største forskjellen er at den nye forskriften for brannforebygging også gjelder fritidsboliger. Det betyr at det skal være både feiing og tilsyn på alle hytter, på lik linje med bolighus.

Det er heller ikke slik at pipene må feiest minst hvert fjerde år. Feiervesenet fastsetter frekvens ut fra risiko, på samme måte som for boliger.

Kostnadene for eiere av hus eller fritidsboliger vil variere etter hvor ofte brannvesenet mener pipen skal feies.

Meldeplikt til brannvesenet

Husk og at du har meldeplikt til ditt lokale brannvesen dersom du bygger nytt ildsted, bytter ovn, eller endrer vesentlige forhold ved fyringssystemet ditt. Å bytte eller rehabilitere pipa er søknadspliktig.

Meldeskjema