Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fri rettshjelp

Gjelder for både Flå og Nes kommuner.

Førstelinjerettshjelpen gir juridisk rettledning og råd til privatpersoner.

Datoer for fri rettshjelp 2019, ta kontakt med servicetorget i Nes, så avtaler vi en tid som passer for deg!

Servicetorget har åpent mandag-fredag kl 08:30-15:00 på telefon 32 06 83 00, eller e-post servicetorget@nes-bu.kommune.no


Hvem kan få tjenesten?
Alle som bor i kommunen kan bruke førstelinjerettshjelpen.
Du kan komme til førstelinjerettshjelpen med alle juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål om straff og spørsmål fra sjølvstendig næringsdrivende om egen næringsvirksomhet.
Den offentlege forvaltningen har plikt til å gi rettledning innenfor sine saksområder. Dersom problemet ditt kan løses ved å få rettledning, kan du ikke bruke førstelinjerettshjelpen.

Innholdet i tjenesten
Førstelinjetenesten gir deg en samtale med en advokat inntil 30 min. Tilbudet er gratis, og blir gitt en gang per person per år. Du kan få hjelp til: - å finne ut om spørsmålet eller problemet er juridisk, og om det er noe å gå videre med - å finne fram til informasjon om lover og regler - å løse problemet eller spørsmålet dersom advokaten/rettshjelperen mener at det kan gjøres på forsvarlig vis innenfor den tiden som er til disposisjon - å finne ut hvor du kan vende deg for å få hjelp dersom problemet eller spørsmålet ditt ikke kan løses på stedet, og hva det i tilfelle kan komme til å koste.
Dersom du ønsker å gå videre med saken etter å ha snakket med advokaten/rettshjelperen, står du fritt til å velge den advokaten/rettshjelperen du måtte ønske. Dette vil ikke være omfattet av ordningen.

Tips før du kommer til timen:
For at du skal få brukt tiden med advokaten/rettshjelperen på en god måte, er det lurt å være forberedt. Lag en liste over hva som har skjedd, gjerne med datoer. Det vil gjøre det lettere for deg å presentere spørsmålet ditt. Ta med deg alle relevante dokumenter f. eks avtaler, skjema eller brev – disse vil du få tilbake etter samtalen.

Kvalitet Advokatene i Førstelinjerettshjelpen er ikke ansatt i kommunen, og kommunen har ingen påvirkning på de råd som blir gitt.

Taushetsplikt og personvern
Advokatene i Førstelinjerettshjelpa har taushetsplikt. Dette gjelder også overfor kommunen. Kommunens ansatte har også taushetsplikt om det de måtte få kjennskap til om de personene som bruker Førstelinjerettshjelpa.Ved å vende deg til Førstelinjerettshjelpa samtykker du at advokaten behandler frivillig gitte personopplysinger. Advokaten er behandlingsansvarlig for personopplysingene, og behandlingen vil skje i samsvar med personopplysingsloven.

Ansvar, klage og tilsyn Advokatene i Førstelinjerettshjelpen er ansvarlige som ved ordinære advokat-oppdrag for de rådene som blir gitt. Advokater er bundne av Regler for god advokatskikk. Brudd på disse kan påklages til Advokatforeningens disiplinærordning. Klagen må legges fram senest seks måneder etter at klageren er gjort kjent med eller burde ha vært kjent med det klagen bygger på. Du kan få mer informasjon om klageordningen ved å henvende deg til Advokatforeiningen. Rettshjelperer er ikke omfattet av denne klageordningen.