Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Språk og leseplaner i Hallingdal

Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring.

Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Dette er de viktigste endringer i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet:

- Grunnleggende ferdigheter styrkes.

- Lese og skriveopplæringen vektlegges fra 1. trinn.

- Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse.

- Ny fag og timefordeling.

- Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring.

- Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og  organisering av opplæringen.