Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

MOT

Flå kommune er en samarbeidskommune og lokalsamfunn med MOT

Avtalen trådte i kraft juni 2004. Kommunen har skolert 2 MOT-informatører som besøker ungdomsskoleelevene, totalt 15 besøk pr. årstrinn fordelt på tre år. MOT jobber forebyggende ved at de tar tak i holdninger. Mot er ikke formanende, men opptatt av at ungdom skal ta egne valg. MOT ønsker at ungdom tenker over situasjoner de kan komme opp i på forhånd, slik at de blir godt rustet til å gjøre riktige valg. MOT følger også lærere og øvrige personal som jobber med barn/ungdom i kommunen ved tilbud om årlig kurs/foredrag.

Flå kommunes MOT-informatører er pt. Martha Kristin Gaptjern og Siv Merethe Glesne. Begge har utdanning og erfaring i barne- og ungomsarbeid, og møter barn/ungdom på ulike arenaer.

NTNU har forsket på hvilken effekt MOT har på ungdom. Denne viser bl.a. at 46.6 % av elevene opplever at de blir påvirket av MOT. MOT har egne ambassadører som er med og markedsfører MOT i ulike sammenhenger. Dette kan være kjente personligheter fra idretts-, kultur og musikkverden.

"MOT skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø, gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre".

MOTs grunnprinsipper:

- MOT til å leve
- MOT til å bry seg
- MOT til å si nei
- MOT til å ta egne valg 

 

Ungdom i Flå sine utsagn etter tre år med MOT-besøk:

- "Lærer å ta egne valg og tørr å si hva jeg mener"
- "Jeg tørr å si nei og bry meg og tenker mer positivt"
- "MOT får meg til å tenke over hva jeg står for og hvem jeg er"
- "Tankevekker i forhold til å se og respektere andre mennesker"