Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå skole

Flå skole

Flå skole har elever fra første til tiende klasse, og har 110 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Småskolen (1.-4. trinn) holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5. og 6. trinn. Ungdomsskoleklassene samt 7. trinn holder til i et eget bygg.
Dette bygget har hatt en omfattende renovering høsten 2018, og dette er viktig for elevenes trivsel.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.
Satsingsområdene for Flå skole er tidlig innsats, et inkluderende lærings- og skolemiljø, arbeid mot mobbing og krenkelser, dysleksivennlig skole som er til nytte for alle elever og motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning for alle.

Fadderordning
1. trinn ved skolen har faddere i 5. trinn. Hver vår gjester vårens 4. trinn barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Innskriving til grunnskolen 2020/2021

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskolen august 2020 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember 2019. Dette gjelder barn født 2014 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og foresatte til elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Flå skole på telefon 32 05 36 35, eller e-post flaa.skole@flaa.kommune.no .
Dette må gjøres slik at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Elektronisk skjem for innskriving

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Team og kontaktlærere for skoleåret 2020/2021

 

Barnetrinnet 1.-7. trinn

 

Mariann Haugen Evenstuen

Kontaktlærer 1. trinn

Merete Lien Jokerud

Kontaktlærer 2. trinn

Heidi Hovind Sezer

Kontaktlærer 3. trinn - Teamleder 1.-4. trinn

Siv Lindquist

Kontaktlærer 4. trinn

Mia Årdal Vinna

Kontaktlærer 5. trinn

Katrine Antczak Bjerregaard

Kontaktlærer 6. trinn - Teamleder 5.-7. trinn

Ingunn Benedikte Ekeren

Kontaktlærer 7. trinn - Planlegger

 

 

Ungdomstrinnet 8.-10. trinn

 

 

 

 

Stina Endrerud Varild/Hilde Kristine Løkken

kontaktlærer 8. trinn

Line Lysne Kolsrud

kontaktlærer 9. trinn

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 10. trinne

Anita Juul Storeli

faglærer, rådgiver, PPT koordinator -
Teamleder 8.-10. trinn

 

 

Faglærere m.m.:

 

Maria Johanna Vredenbregt

faglærer

Regina Dobrzhanskaya

faglærer

Anita Juul Storeli

faglærer

Anne Lene Gustavsen

faglærer

Alexander Teigen Øren

faglærer

Mariann Haugen Evenstuen

faglærer

Dusan Isailovic

faglærer

Asbjørn Johnsen

faglærer

   

Fagarbeidere:

Vivian Aud Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Olaug Kristin Sørlie

fagarbeider

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

Marte Sundqvist

fagarbeider

Monica Therese Andersen Haugo

fagarbeider

Stina Rundhaugen

fagarbeider

Jeanett Holmen Støa

fagarbeider

 

Søknad om skolefri

Dette skjemaet skal benyttes om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag.
Fravær på en dag skal du skrive i meldingsboka til kontaktlærer.

Skolerute 2020/2021

Måned            

Antall dager

Ferie og fridager / Merknader                      

August

11

Første skoledag mandag 17.08.

September

19

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

Oktober

20

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

November

20

Fri fredag 20.11.

Desember

16

Siste skoledag tirsdag 22.12.

Januar

20

Første skoledag mandag 04.01.

Februar

20

 

Mars

15

Vinterferie 01.03. - 05.03. (uke 9) 

Påskeferie 29.03. til og med   05.04.  

April

19

Påskeferie 29.03. til og med 05.04.

Mai

17

Fri torsdag 13.05. (Kr.   Himmelfartsdag)                          

Fri fredag 14.05

Fri mandag 17.05.

Fri mandag 24.05. (2. pinsedag)

Juni

13

Siste skoledag torsdag 17.06. 

Sum

190

 

     

Planleggingsdager   12.,13. og 14. august og 20. november 2020 og 18. juni 2021.

Den siste   planleggingsdagen fastsettes senere.

Skolerute 2021/2022

Måned            

Antall dager

Ferie og fridager / Merknader                      

August

10

Første skoledag onsdag 18.08.

September

22

 

Oktober

16

Høstferie 04.10. - 08.10. (uke 40)

November

21

Fri mandag 22.11

Desember

15

Siste skoledag tirsdag 21.12

Januar

21

Første skoledag mandag 03.01

Februar

19

Vinterferie 28.02.-04.03 (uke 9)

Mars

19

Vinterferie 28.02. -04.03 (uke 9) 

 

April

15

Påskeferie 11.04. til og med 18.04.

Mai

18

Fri mandag 16.05                     

Fri tirsdag 17.05

Fri torsdag 26.05. (Kr.   Himmelfartsdag)   

Fri fredag 27.05

Juni

14

Fri mandag 06.06 (2. pinsedag)

Sum

190

Siste skoledag tirsdag 21.6

     

Planleggingsdager   13.,16. og 17. august og 22. november 2021

Den siste planleggingsdagen fastsettes senere.

Foreldrepålogging - Skooler

Foreldre og elever i Flå kommune logge seg på her

PP-Tjeneste

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontoret på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit. 

Grunnskoleopplæring for voksne

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret har en samarbeidsavtale med alle kommunene i Hallingdal om å tilby grunnskole for alle voksne i Hallingdal. Alle som ønsker å søke, sender søknaden til Læringssenteret Gol.

Søknadsskjema

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Læringssenteret Gol

Målgruppe:

  • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
  • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
  • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
  • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 33
3539 Flå

Telefon: 32053635

Kontaktperson: Nils Røkkum

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 32053635