Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå skole

Flå barne- og ungdomsskole

Skolen er en 1 - 10 skole, og har 124 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig gymsal/kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Klasserom 1- 4 holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5.-6. trinn. Ungdomsskoledelen og 7. trinn holder til i et annet bygg. Den eldste delen av dette bygget vil sammen med ungdomsskoledelen få en omfattende renovering/fornyelse høsten 2018.

Flå kommune har i skoleåret 2018/2019 - 20 lærere, 7 fagarbeidere, rektor og sekretær.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.

Satsingsområdene for Flå skole er arbeid mot mobbing og krenkelse, motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning der fagsamtaler, underveisvurdering, fysisk aktivitet og elevmedvirkning står særlig sentralt. Flå skole har også søkt om å bli en dysleksivennlig skole, og vil ha dette som satsingsområde fremover.

Fadderordning
1. klasse ved skolen har faddere. Hver vår gjester vårens 4. klassinger barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Innskriving til grunnskolen 2019/2020

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskulen august 2019 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2013 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Flå skole på telefon 32 05 36 35, eller e-post flaa.skole@flaa.kommune.no .
Dette må gjøres for at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Team og kontaktlærere for skoleåret 2018/2019

 

Barnetrinnet 1.-4. klasse

 

Katrine Antczak Bjerregaard

Teamleder småskolen

Heidi Hovind Sezer

kontaktlærer 1. klasse 

Mariann Haugen Evenstuen

kontaktlærer 2. klasse

Mari Bye

kontaktlærer 3. klasse

Katrine Antczak Bjerregård

kontaktlærer 4. klasse

 

Mellomtrinnet 5.-7. klasse

 

Ingunn Benedicte Ekeren

Teamleder - mellomtrinnet

Ingunn Benedicte Ekeren

kontaktlærer 5. klasse

Hilde Kristine Løkken

kontaktlærer 6. klasse

Siv Lindquist

kontaktlærer 7. klasse

 

Ungdomstrinnet 8.-10. klasse

 

 

 

 

Anita Juul Storeli

Teamleder - ungdomsskolen

Stina Endrerud Varild

kontaktlærer/planlegger  8. klasse

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 9. klasse

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 10. klasse

Anita Juul Storeli

faglærer, rådgiver, PPT koordinator

 

 

Faglærere m.m.:

 

Live Kolsrud Engene

faglærer

Line Lysne Kolsrud

faglærer

Maria Johanna Vredenbregt

faglærer

Regina Dobrzhanskaya

faglærer

Anita J. Storeli

faglærer

Anne Lene Gustavsen

faglærer

Sigrid Elisabeth Gulsvik

faglærer

Asbjørn Johnsen

spesialundervisning

Alexander Teigen Øren

faglærer

Carolina Maria Overtoom

faglærer

Jeanette Gunnerud

Ekstraressurs

   

Fagarbeidere:

Vivian Aud Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Olaug Kristine Sørlie

fagarbeider

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

Marte Sundqvist

fagarbeider

Jeanette Gunnerud

fagarbeider/ekstraressurs

Monica Therese Andersen Haugo

fagarbeider

Dominika Maria Pleczeluk

fagarbeider

 

Norsk 2:

 

Bente Stabell

Lærer

 

 

 

Søknad om skolefri

Dette skjemaet skal benyttes om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag.
Fravær på en dag skal du skrive i meldingsboka til kontaktlærer.

Skolerute 2018/2019 - Gjelder skolen og SFO

MÅNED

ANT.

DAGER
FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER

August

10

Første skoledag mandag 20/8

September

20

 

Oktober

18

Høstferie 1/10 –   5/10 (uke 40)

November

21

Fri for elevene   fredag 16/11 

Desember

15

Siste skoledag før   jul fredag 21/12

Januar

21

Første skoledag etter   jul torsdag 3/1        

Februar

16

Vinterferie 25/2 –   1/3 (uke 9)

Mars

20

Vinterferie 25/2 –   1/3 (uke 9)

April

16

Påskeferie 15/4 til og med mandag 22/4

Mai

19

Fri onsdag 1/5, fredag   17/5, torsdag 30/5 og fredag 31.05

Juni

14

Fri mandag 10/6.   Siste skoledag fredag 21/6

Sum

190

 

Planleggingsdager: 15., 16. og 17. august, 16. november og 2. januar.
Siste planleggingsdag tas over to kvelder, og blir bestemt senere.

Skolerute 2019/2020

Måned

Antall dager

Ferie og fridager / Merknader

August

10

Første skoledag mandag 19.08.

September

20

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

Oktober

19

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

November

20

Fri for elevene mandag 18.11.

Desember

15

Siste skoledag fredag 20.12.

Januar

20

Første skoledag mandag 06.01.

Februar

15

Vinterferie 24.02. - 28.02. (uke 9)

Mars

22

 

April

16

Påskeferie 06.04. til og med 13.04.

Mai

19

Fri fredag 01.05.
  Fri torsdag 21.05. (Kr. Himmelfartsdag)

Juni

14

Fri mandag   01.06. (2. pinsedag)
  Siste skoledag fredag 19.06. 

Sum

190

 

Planleggingsdager: 14., 15.  og 16. august, 18. november. De to siste dagene bestemmes senere.

Foreldrepålogging - Skooler

Foreldre og elever i Flå kommune logge seg på her

PP-Tjeneste

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontoret på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit. 

Grunnskoleopplæring for voksne

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret har en samarbeidsavtale med alle kommunene i Hallingdal om å tilby grunnskole for alle voksne i Hallingdal. Alle som ønsker å søke, sender søknaden til Læringssenteret Gol.

Søknadsskjema

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Læringssenteret Gol

Målgruppe:

  • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
  • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
  • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
  • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 33
3539 Flå

Telefon: 32053635

Kontaktperson: Nils Røkkum

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 32053635