Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå skole

Flå skole

Flå skole har elever fra første til tiende klasse, og har 110 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Småskolen (1.-4. trinn) holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5. og 6. trinn. Ungdomsskoleklassene samt 7. trinn holder til i et eget bygg.
Dette bygget har hatt en omfattende renovering høsten 2018, og dette er viktig for elevenes trivsel.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.
Satsingsområdene for Flå skole er tidlig innsats, et inkluderende lærings- og skolemiljø, arbeid mot mobbing og krenkelser, dysleksivennlig skole som er til nytte for alle elever og motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning for alle.

Fadderordning
1. trinn ved skolen har faddere i 5. trinn. Hver vår gjester vårens 4. trinn barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Innskriving til grunnskolen 2019/2020

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskolen august 2020 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember 2019. Dette gjelder barn født 2014 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og foresatte til elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Flå skole på telefon 32 05 36 35, eller e-post flaa.skole@flaa.kommune.no .
Dette må gjøres slik at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Team og kontaktlærere for skoleåret 2019/2020

 

Barnetrinnet 1.-7. klasse

 

Katrine Antczak Bjerregaard

Teamleder småskolen

Jeanett Gunnerud

kontaktlærer 1. klasse 

Heidi Hovind Sezer

kontaktlærer 2. klasse

Siv Lindqvist

kontaktlærer 3. klasse

Mia Årdal Vinna

kontaktlærer 4. klasse

Katrine Antczak Bjerregaard

kontaktlærer 5. klasse

Ingunn Benedikte Ekeren

kontaktlærer 6. klasse

Hilde Kristin Løkken

kontaktlærer 7. klasse

 

 

 

Ungdomstrinnet 8.-10. klasse

 

 

 

 

Anita Juul Storeli

Teamleder - ungdomsskolen

Line Lysne Kolsrud

kontaktlærer/planlegger  8. klasse

Stine Tveiten Eken

kontaktlærer 9. klasse

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 10. klasse

Anita Juul Storeli

faglærer, rådgiver, PPT koordinator

 

 

Faglærere m.m.:

 

Maria Johanna Vredenbregt

faglærer

Regina Dobrzhanskaya

faglærer

Anita J. Storeli

faglærer

Anne Lene Gustavsen

faglærer

Alexander Teigen Øren

faglærer

Mariann Evenstuen

faglærer

Dusan Isailovic

faglærer

Asbjørn Johnsen

faglærer

   

Fagarbeidere:

Vivian Aud Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Olaug Kristine Sørlie

fagarbeider

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

Marte Sundqvist

fagarbeider

Monica Therese Andersen Haugo

fagarbeider

Stina Rundhaugen

fagarbeider

 

Lærlinger

 

Jeanett Holmen Støa

Lærer

 

 

 

Søknad om skolefri

Dette skjemaet skal benyttes om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag.
Fravær på en dag skal du skrive i meldingsboka til kontaktlærer.

Skolerute 2019/2020

Måned

Antall dager

Ferie og fridager / Merknader

August

10

Første skoledag mandag 19.08.

September

20

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

Oktober

19

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

November

20

Fri for elevene mandag 18.11.

Desember

15

Siste skoledag fredag 20.12.

Januar

20

Første skoledag mandag 06.01.

Februar

15

Vinterferie 24.02. - 28.02. (uke 9)

Mars

22

 

April

16

Påskeferie 06.04. til og med 13.04.

Mai

19

Fri fredag 01.05.
  Fri torsdag 21.05. (Kr. Himmelfartsdag)

Juni

14

Fri mandag   01.06. (2. pinsedag)
  Siste skoledag fredag 19.06. 

Sum

190

 

Planleggingsdager: 14., 15.  og 16. august, 18. november. De to siste dagene bestemmes senere.

Foreldrepålogging - Skooler

Foreldre og elever i Flå kommune logge seg på her

PP-Tjeneste

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontoret på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit. 

Grunnskoleopplæring for voksne

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret har en samarbeidsavtale med alle kommunene i Hallingdal om å tilby grunnskole for alle voksne i Hallingdal. Alle som ønsker å søke, sender søknaden til Læringssenteret Gol.

Søknadsskjema

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Læringssenteret Gol

Målgruppe:

  • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
  • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
  • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
  • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 33
3539 Flå

Telefon: 32053635

Kontaktperson: Nils Røkkum

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 32053635