Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Prosjekt

Felles løft - for tidlig innsats - Hallingdal

Prosjektet ”Felles Løft - for tidlig innsats” er et kompetansehevingsprosjekt knyttet til språkutvikling og sosial læring.
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Øverby kompetansesenter og Hallingdalsregionen.

Målgruppen er: 
Ansatte i barnehage, PPT, helsestasjon og barnehagekontora i kommuneadministrasjon.
Hovedmålet med prosjektet er:

1. Praksisendring når det gjelder å stimulere språkutviklingen til barna i     barnehagen.

2. Ansatte i barnehage, skole og  på helsestasjonene i regionene skal ha     kompetanse og rutiner for å fange opp barn med svak språkutvikling/sosial     utvikling, og sette inn tiltak tidlig.

3. Etablere gode rutiner for samarbeid mellom barnehage, skole, PPT,    barnevern og helsestasjon.

Arbeid med språk, kommunikasjon og atferd har vært sentrale satsingsområder både i barnehage og skole i Hallingdal de siste 6 åra, og ut fra dette vil prosjektet ”Felles Løft - for tidlig innsats” samhandle godt med og være med på å videreutvikle tiltak som alt er i gang. Slik satsing er også i samsvar med prioriteringer og pålegg fra nasjonale styresmakter.

Framdriftsplan:
Prosjektet er delt i steg 1 og steg 2. Steg 1, som gjelder barnehagene med samarbeidspartnere, vil foregå fram til august 2012. Da går vi over i steg 2: Overgang barnehage - skole.

 

Prosjektledelse:
Anne Aglen Brendmoe er prosjektleder og kontaktperson for Øverby kompetansesenter. Wenche Olsen, Gol, er kontaktperson i den lokale prosjektgruppa i Hallingdal. Kommunene i Hallingdal er eiere av det lokale prosjektet.