Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i skolefritidsordningen (SFO)

Foreldrebetaling SFO pr. måned 

Tjeneste

Pris 2019

Skolefritidsordning

 

1 dag     pr. uke

Kr    435,- (før og etter/bare etter skoletid)

2 dager  pr. uke

Kr    865,- (før og etter/bare etter skoletid)

3 dager  pr. uke

Kr   1.310,-(før og etter/bare etter skoletid)

4 dager  pr. uke

Kr   1.730,- (før og etter/bare etter skoletid)

5 dager  pr. uke

Kr   2.165,- (før og etter/bare etter skoletid)

Ettermiddager utenom fast avtale

Differanse hel dag (brukes ved ferieavvikling og hele fridager) kr 140,- pr dag

Kr 140,- pr ettermiddag

Hele dager utenom fast avtale

Kr 280,- pr dag

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn med SFO plass. 

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn uten SFO plass pr dag

Gratis

 

kr 50,-

Mat 1 dag     pr. uke

Kr  70,- pr måned

Mat 2 dager  pr. uke

Kr  135,- pr måned

Mat 3 dager  pr. uke

Kr  195,- pr måned

Mat 4 dager  pr. uke

Kr  260,- pr måned

Mat 5 dager  pr. uke

Kr  325,- pr måned

Mat ekstra dag

Kr   40,- pr dag

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50 % søskenmoderasjon, jf kommunestyrevedtak 0068/00.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet. Se betalingssatsene.

Det presiseres at gratistilbudet om morgenen gjelder for barn som har plass på SFO om ettermiddagen. Har de ikke plass om ettermiddagen må det betales for morgentilbudet.

I skolefritidsordningen innføres det 30 % søskenmoderasjon til barn som har søsken i barnehagen fra og med 01.01.2019, jf kommunestyrevedtak 0068/18.