Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i skolefritidsordningen (SFO)

Foreldrebetaling SFO pr. måned 

Tjeneste

Pris 2018

Skolefritidsordning

 

1 dag     pr. uke

Kr    420,- (før og etter/bare etter skoletid)

2 dager  pr. uke

Kr    840,- (før og etter/bare etter skoletid)

3 dager  pr. uke

Kr   1.270,-(før og etter/bare etter skoletid)

4 dager  pr. uke

Kr   1.680,- (før og etter/bare etter skoletid)

5 dager  pr. uke

Kr   2.100,- (før og etter/bare etter skoletid)

Ettermiddager utenom fast avtale

Differanse hel dag (brukes ved ferieavvikling og hele fridager) kr 125,- pr dag

Kr 135,- pr ettermiddag

Hele dager utenom fast avtale

Kr 270,- pr dag

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn med SFO plass. 

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn uten SFO plass pr dag

Gratis

 

kr 50,-

Mat 1 dag     pr. uke

Kr  65,- pr måned

Mat 2 dager  pr. uke

Kr  130,- pr måned

Mat 3 dager  pr. uke

Kr  190,- pr måned

Mat 4 dager  pr. uke

Kr  250,- pr måned

Mat 5 dager  pr. uke

Kr  315,- pr måned

Mat ekstra dag

Kr   40,- pr dag

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50 % søskenmoderasjon, jf kommunestyrevedtak 0068/00.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet. Se betalingssatsene.