Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i skolefritidsordningen (SFO)

Foreldrebetaling SFO pr. måned 

Tjeneste

Pris 2020

Skolefritidsordning

 

1 dag     pr. uke

Kr    450,- (før og etter/bare etter skoletid)

2 dager  pr. uke

Kr    900,- (før og etter/bare etter skoletid)

3 dager  pr. uke

Kr   1.360,-(før og etter/bare etter skoletid)

4 dager  pr. uke

Kr   1.800,- (før og etter/bare etter skoletid)

5 dager  pr. uke

Kr   2.250,- (før og etter/bare etter skoletid)

Ettermiddager utenom fast avtale

Differanse hel dag (brukes ved ferieavvikling og hele fridager) kr 145,- pr dag

Kr 145,- pr ettermiddag

Hele dager utenom fast avtale

Kr 290,- pr dag

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn med SFO plass. 

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn uten SFO plass pr dag

Gratis

 

kr 55,-

Mat 1 dag     pr. uke

Kr  75,- pr måned

Mat 2 dager  pr. uke

Kr  140,- pr måned

Mat 3 dager  pr. uke

Kr  205,- pr måned

Mat 4 dager  pr. uke

Kr  270,- pr måned

Mat 5 dager  pr. uke

Kr  340,- pr måned

Mat ekstra dag

Kr   45,- pr dag

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50 % søskenmoderasjon, jf kommunestyrevedtak 0068/00.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet. Se betalingssatsene.

Det presiseres at gratistilbudet om morgenen gjelder for barn som har plass på SFO om ettermiddagen. Har de ikke plass om ettermiddagen må det betales for morgentilbudet.

I skolefritidsordningen innføres det 30 % søskenmoderasjon til barn som har søsken i barnehagen fra og med 01.01.2019, jf kommunestyrevedtak 0068/18.