Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser barnehage

Tabell for oppholsbetaling i barnehage pr 01.01.2020

Barnehagens oppholdsbetaling reguleres gjennom regjeringens statsbudsjett.

Flå kommune følger regjeringens forslag til oppholdsbetaling av full plass. Det tas forbehold om at statsbudsjettet blir vedtatt.

Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

Antall dager

Ny oppholds-betaling fra 01.01.19

Ny oppholds-betaling fra 01.08.19

Økning  i antall kroner

Ny oppholds-

betaling fra

01.01.20

Økning  i antall kroner

Kost pr måned (uendret)

5 dager

2990,-

3040,-

50,-

3135,-

95,-

340,-

4 dager

2700,-

2750,-

50,-

2850,-

100,-

272,-

3 dager

2250,-

2300,-

50,-

2400,-

100,-

204,-

Kjøp av en dag

250,-   + 17,-

250,- + 17,-

0,-

350,-

100,-

0,-

  • Det gis 50 % søskenmoderasjon i Flå kommune.
  • Satsene for søknad om moderasjonsordninger reguleres gjennom regjeringens satser.

- Redusert foreldrebetaling 

- Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer