Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser barnehage

Tabell for oppholsbetaling i barnehage pr 01.01.2019

Barnehagens oppholdsbetaling reguleres gjennom regjeringens statsbudsjett.
Flå kommune følger regjeringens forslag på full plass.
Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

Tabell for oppholsbetaling i barnehage pr 01.01.2019

Antall dager

Oppholds-betaling gjeldende til 31.12.18

Ny   oppholds-betaling fra 01.01.19

Økning  i   antall kroner

Ny   oppholds-betaling fra 01.08.19

Økning  i   antall kroner

Kost pr måned   (uendret)

5 dager

2910,-

2990,-

80,-

3040,-

50,-

340,-

4 dager

2600,-

2650,-

50,-

2700,-

50,-

272,-

3 dager

2100,-

2175,-

75,-

2250,-

75,-

204,-

2 dager

1650,-

1725,-

75,-

1775,-

50,-

136,-

 

Kjøp av   enkeltdag:     kr. 250,- + kost pr dag   kr. 17,-

  • Det gis 50 % søskenmoderasjon

Satsene for søknad om moderasjonsordninger regulerers gjennom regjeringens satser. - Redusert foreldrebetaling - Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer