Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser barnehage

Tabell for oppholsbetaling i barnehage pr 01.01.2019

Barnehagens oppholdsbetaling reguleres gjennom regjeringens statsbudsjett.
Flå kommune følger regjeringens forslag på full plass.
Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

Antall dager

Oppholdsbetaling   gjeldende til 31.12.17

Ny oppholdsbetaling fra 01.01.18

Økning  i antall kroner

Kost pr måned (uendret)

5 dager

2730,-

2910,-

180,-

340,-

4 dager

2460,-

2600,-

140,-

272,-

3 dager

1950,-

2100,-

150,-

204,-

2 dager

1450,-

1650,-

200,-

136,-

 

Kjøp av enkeltdag:     kr. 250,- + kost pr dag kr. 17,-

  • Det gis 50 % søskenmoderasjon
  • Satsene for søknad om moderasjonsordninger regulerers gjennom regjeringens satser.
    - Redusert foreldrebetaling
    - Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fortsetter
    - Gratis kjernetid for 2-åringer innføres fra 01.08.2019