Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valget 2017

Stemmerett

Stemmerett ved stortingsvalget har: Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller har vært, registrert bosatt i Norge, og
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven sin § 53

For å kunne stemme ved valget i Flå må du være innført i manntellet for Flå.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr 30. juni 2017.
Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Søknaden må komme frem til valgstyret innen tirsdag 12. september kl 17.00. For mer informasjon se www.valg.no

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved stortingsvalget og sametingsvalget i september.

Fra midten av juli t.o.m. valgdagen den 11. september 2017 ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på servicekontoret, Flå Veksthus.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er innført eller  ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke innflyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:Valgstyret i Flå Sentrumsvegen 24 3539 Flå 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkortet blir laget ut fra folkeregisteret sine opplysninger om hvor du er bosatt pr 30.juni i valgåret.
Det er denne adressen som avgjør hvilke kommune du har stemmerett og står i manntalet.
Valgkortene blir sendt ut slik at de skal være velgeren i hende innen den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10.august.

Her kan du stemme

Flå skole, gymsalen
Sentrumsvegen 33

Søndag  10. september kl 14.00-18.00
Mandag 11. september kl 09.00-20.00

Forhåndstemming

I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 8. september kan du stemme på Flå Veksthus, servicekontoret mandag-fredag kl 09.00-15.00.

Stemme før 10. august
Du kan også tidligstemme fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Ta kontakt med servicekontoret for å avtale tidspunkt.

Flåheimen Kommunen tar imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. For beborer på Flåheimen er det forhåndsstemming onsdag 6.september kl. 10.00- 14.00.

De som bor/er på i Flåheimen, og de ansatte kan også forhåndsstemme her denne dagen.

Stemme hjemme
Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom og uførhet kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg.
Frist for å søke om å stemme hjemme er tirsdag 5. september 2017.

Du kan søke pr telefon 32 05 36 00, eller pr brev.

Valgstyret i Flå kommune
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Valgstyret

Alle kommuner har et valstyre valgt av kommunestyret. Valstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle stortings- og sametingsvalget.

Flå kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019 har 5 medlemmer:

Tor Egil Buøen (BL) leder Kristin Gullingsrud (BL) nestleder Karsten Ekeren  (FrP) Merethe E. H. Gandrud (A) Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM)

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Flå, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå
Epost: postmottak@flaa.kommune.no
Telefon: 32 05 36 00

Hvem kan du stemme på?

Følgende parti/grupper har levert forslag til liste i Buskerud: Buskerud fylkeskommune sine valgsider
Listene med kandidatnavn kan du se her.

Sametingsvalget 2017

Det avholdes valg til Sametinget samtidig med stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle valglokaler i landet fra 1. juli til og med 8. september. Du kan ikke stemme til sametingsvalget på valgdagene 10. og 11. september.

Du har stemmerett om du er oppført i Sametingets valgmanntall. Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å ta kontakt med egen kommune.

Nes kommune er en del av Sør-Norge valgkrets. Fra Sør-Norge krets skal det velges 6 mandater til Sametinget. For å se hvem som stiller liste i din krets, se Sametingets nettside, sametinget.no/valg.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil være tilgjengelige på forhåndsstemmestedene.

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.