Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Møtekalender og sakspapir

Møte i kommunestyret 3. desember 2015

Program politisk arbeidsdag 3.12.2015

Møteinnkalling

Vedlegg til sak 125-15 Kommunerevisjonen IKS -
Endring av selskapsavtalen

Vedlegg til sak 127-15
Tiltaksstrategi SMIL-midler Hallingdal 2016-2019

Vedlegg til sak 136-15
Rullering av beredskapsplan for Flå kommune

Vedlegg til sak 137-15
Evaluering av Hallingdal barnevertjeneste

Vedlegg til sak 138-15
Planforslag HV6b Fyrisjø

Vedlegg til sak 138-15
Kommunestyrets sluttbehandling: Detaljregulering for området Høgevarde HV6b Fyrisjø

Møteprotokoll 3.12.2015

Møte i formannskapet 3. desember 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll 3.12.2015

Møte i formannskapet 12. november 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møte i formannskapet 5. november 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Politisk arbeidsdag - kommunestyret 28. oktober 2015

Program politisk arbeidsdag

Brev felles fremleggelse

Møteinnkalling

Vedlegg til sak 118-15

Vedlegg til sak 119-15

Møteprotokoll

Møte i formannskapet 28. oktober 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møte i Valgnemnda 19. oktober 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Konstituerende møte - kommunestyret 8. oktober 2015

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Kommunestyremøte 24. september 2015

Møteinnkalling

Vedlegg til sak 73-15
Søknad om tilleggsbevilgning - Flå Menighetsråd

Vedlegg til sak 74-15
Selskapskontroll - Retura Val-Hall AS

Vedlegg til sak 75-15
Vinn AS Hallingdal - Endring av vedtekter/aksjonæravtale

Møteprotokoll 24. september 2015