Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyre

Kommunestyrets medlemmer for perioden 2019-2023

Ordfører Merete Gandrud (Ap/KrF)
Tlf.: 32 05 36 01 Mobil: 48 20 30 62
E-post:  merete.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Steinar Andre Steinarsson (SP)
Mobil: 91 87 48 30
E-post:  steinarsson@hotmail.no

Kommunestyrerepresentant Sigrid Ingeborg Gislerud (Ap/KrF)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Karoline Seterstøen (Ap/KrF)
Mobil: 
94 97 64 02
E-post: karoline.ellingsberg29@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Anette Heiplass (Ap/KrF)
Mobil: 95 93 44 76
E-post: anette.heiplass@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Øyvind Gandrud (Ap/KrF)
Mobil: 94 88 98 02
E-post: oyvind.gandrud@flaa.kommune.no


Kommunestyrerepresentant Marit Pettersborg (SP)
Mobil: 93 43 71 98
E-post: marit.pettersborg@gmail.com


Kommunestyrerepresentant Tor Egil Buøen (BL)
Mobil: 91 19 96 37
E-post: tor.egil.buoen@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Kristin Gullingsrud (BL)Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristigu@online.no


Kommunestyrerepresentant Torkild Raaen (BL)
Mobil: 97 97 70 41
E-post: torkild@torkildraaen.no

Kommunestyrerepresentant Kristian Akervold (BL)
Mobil: 92 80 88 99
E-post: akervold@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Anders Olav Frydenlund (BL)
Mobil: 93 07 37 77
E-post: anders@hogevarde.no

 

Vararepresentanter - Ap og KrF samarbeidet

May Iren Natten Frydenlund

93 41 43 77

may.natten@gmail.com  

Marit Tollefsen

95 94 31 72

martoll@hotmail.com

Mohamad Almohamad-Alhussein

96 68 45 04

 Alhusseinm432@gmail.com
 

Per Kristian Aas

91 38 58 21

pkr-a@online.no

Tora Brendbakken Slettemoen

97 13 84 28

tora.slettemoen@hotmail.com

Vararepresentanter - Senterpartiet

Ole Kristoffer Grimeli

90 66 48 37

post@okgemail.com

Kari Stillingen Rapp

41 41 07 73

kari.rapp@flaa.kommune.no

Aud Marianne Eidal Berg

99 39 57 49

audmarianne@gmail.com

Jørn Eirik Stavn

45 83 82 19

jornstavn@gmail.com

Vararepresentanter - Bygdelista for Flå

Karen Johanne Gulsvik

91 56 74 64

karen.johanne@rovviltsenteret.no

Turid P. Østdahl

95 85 16 40

turidostdahl@hotmail.com

Jostein Mæhlum

91 75 17 03

jostein@nes-bu.kommune.no

Mette Johansen

48 07 35 97

mette.johansen@flaa.kommune.no

Arild Raaen

95 97 39 06

arild.raaen.sandaker@gmail.com

Morten Andre Ness

91 15 05 57

morten.andre@gmail.com

Cathrine Østdahl

93 02 59 28

cathrine.oestdahl@gmail.com

Jonas Tollefsen Rodegård

41 47 22 15

j_rodegaard@hotmail.com

Kristin Lindberg

92 81 96 34

kbo@ambiohelse.no

Formannskapet

Formannskapets medlemmer for perioden 2019-2023

Ordfører Merete Gandrud (Ap/KrF))
Tlf. 32 05 36 01 Mobil: 48 20 30 62
E-post: merete.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Steinar Andre Steinarsson (SP)
Mobil: 91 87 48 30
E-post: steinarsson@hotmail.no

Medlem Sigrid Ingeborg Gislerud (Ap/KrF)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Melem Tor Egil Buøen (BL)
Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Medlem Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

 

Fast utvalg for plansaker

Medlemmer av fast utvalg for plansaker for perioden 2019-2023

Leder Karen Johanne Gulsvik (BL)
Mobil: 91 56 74 64
E-post: karen.johanne@rovviltsenteret.no

Nestleder Øyvind Gandrud
Mobil: 94 88 98 02
E-post: oyvind.gandrud@flaa.kommune.no

Steinar Andre Steinarsson (SP)
Mobil: 91 87 48 30
E-post: steinarsson@hotmail.no

Medlem Marit Tollefsen (Ap/KrF)
Mobil: 95 94 31 72
E-post: martroll@hotmail.com

Medlem Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

Kontrollutvalget

Medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019-2023

Leder av kontrollutvalget:
Anders Olav Frydenlund
Tlf.:
95 99 98 28

Nestleder av kontrollutvalget:
Jostein Mæhlum
Tlf.: 91 75 17 03

Medlem av kontrollutvalget
Marit Rasdal
Tlf.: 41 64 61 41

Medlem av kontrollutvalget:
Marit Pettersborg
Tlf.: 93 43 71 98

Medlem av kontrollutvalget:
Inger M. Berg
Tlf.: 97 75 64 27

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Tor Nøbben

Helge Øystein Medbøen

Per Kristian Aas

Tor Erik Strindeberg

Mari Steinmoen

Karoline Seterstøen

Hanne Lunde

 

Margit Tufte Aasen

 

 

 

Eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Geir Vidme (BL) Kristin Gullingsrud (BL)
Merete Gandrud (Ap/KrF) May Iren Frydenlund Natten (Ap/KrF)
Liv Unni Røed Aslaug Ragna Heiplass
Anne Aavestrud, nestleder Ragne Elisabeth Sevre
Gunnar Johansen, leder Torill Roe Martinsen

Ungdomsrådet 2019/2020

Andreas Evenstuen, leder
Johanne Støen Haraldseth, nestleder
David Ngabu, medlem
Magnus Evenstuen, medlem
Oliver Lysne Kolsrud, medlem
Kristian Støen Haraldset, medlem
Nathalie Adriana Haugen Edvardsen, medlem

Årsplan for Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 2021

Møte nr

Dato

 

Ukedag

 

Aktivitet

 

Ordfører og ungdomssekretær fra følgende kommune stiller

 

1

 

01.februar

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Flå

 

 

2

 

15.mars

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Gol

 

 

3

 

10.mai

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Hemsedal

 

 

4

 

30. august

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Hol

 

 

5

 

11.oktober

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Nesbyen

 

 

6

 

22. november

 

 

Mandag

 

 

Møte

 

 

Ål

 

 

 Møtene blir holdt i kommunestyresalen i Gol kommunehus mandager kl. 16.00-19.00.