Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyre

Kommunestyrets medlemmer for perioden 2015-2019

Ordfører Tor Egil Buøen (BL)
Tlf.: 32 05 36 00 Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Varaordfører Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Kommunestyrerepresentant Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@politiet.no

Kommunestyrerepresentant Torkild Raaen (BL)
Mobil: 97 97 70 41
E-post: torkild@torkildraaen.no

Kommunestyrerepresentant Kristian Akervold (BL)
Mobil: 92 80 88 99
E-post: akervold@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Anders Olav Frydenlund (BL)
Mobil: 93 07 37 77
E-post: anders@hogevarde.no

Kommunestyrerepresentant Jostein Mæhlum (BL)
Mobil: 91 75 17 03
E-post: jostein@dcnesbyen.no

Kommunerepresentant Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM)
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid-ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Mats T. Bjerknes (SAM)
Tlf.: 41 76 94 67
E-post: bjerknes89@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Merete E. H. Gandrud (AP)
Tlf.: 48 20 30 62
E-post: merete.h.gandrud@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Arne Hilde (AP)
Tlf.:
97 48 76 40
E-post: arne.hilde@hknett.no

Kommunestyrerepresentant Kjell Tollefsen (AP)
Tlf.: 95 22 68 96
E-post: kjell.tollefsen@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Karsten Ekeren (FRP)
Tlf.: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Vararepresentanter - Bygdeliste for Flå

Turid P. Østdahl

Austsidevegen 209

958 51 640

turidostdahl@hotmail.com  

Amund Viskop

Idrettsvegen 13

954 92 449

Am-guv@online.no

Ragnar S. Hilde

Sørgardsvegen 7

955 56 294

ragnar@data-consult.no  

Amund Kittilsviken

Hallingdalsvegen 1043

916 80 070

amundkit@online.no  

Bent Audun Solberg

Hallingdalsvegen 2602

976 63 674

bent@grosland.no

Simen Hagberg

Heiengen 14

900 34 954

simenhag@hotmail.com  

Marit Pettersborg

Austsidevegen 395

934 37 198

Marit.pettersborg@hallingkonsult.no

Inger M. Berg

Sentrumsvegen 17

480 99 472

Inger.m.berg@gmail.com  

Kjell Sævre

Vollsgutu 67

906 87 238

kjellsavre@hotmail.com  

Morten Andre Ness

Hauganmelan 40

911 50 557

Morten.andre@gmail.com  

Vararepresentanter - Arbeiderpartiet

Trond Skontorp

Hallingdalsvegen 2286

414 71 141

tskontorp@gmail.com  

Gunnar Johansen

Vollsgutu 6

901 16 329

Gunnjoh6@online.no  

Rita E. Orebråten

Flatsjøvegen 204

928 85 331

ritaeo_40@hotmail.com  

Dan Kenneth Gigernes

Gulsvikvegen 47

958 40533

Dan.kenneth.gigernes@hotmail.com  

Vararepresentanter - Fremskrittspartiet

Siss Heidi Slydahl

Austsidevegen 226

915 56 230

Siss-heidi.slydahl@flaa.kommune.no  

Ingunn B. Ekeren

Hallingdalsvegen 1795

481 17 085

Ingunn.ekeren@flaa.kommune.no  

Egil Roa

Hellerudvegen 66

928 69 184

egilroa@gmail.com

Kristen Gandrud

Bjørneparkvegen 4

911 30 679

kristengandrud@gmail.com  

Vararepresentanter - Samarbeidslista mellom Senterparitiet og Kristelig Folkeparti

Anne Mari Sønsteby

Gulsvikvegen 35

970 39 538

kennelstravinski@yahoo.no  

Ole Kr. Grimeli

Flatsjøvegen 208

976 77 462

post@okgemail.com

Guro Kristine Hegglid

Sørgardsvegen 31

907 09 670

Mg_guro@hotmail.com

Randi Haug

Austsidevegen 76

414 19 208

randihaug@yahoo.no  

Formannskapet

Formannskapets medlemmer for perioden 2015-2019

Ordfører Tor Egil Buøen (BL)
Tlf.: 32 05 36 00 Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Varaordfører Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristigu@online.no 

Medlem Karsten Ekeren (FRP)
Mobil: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Medlem Merete E. H. Gandrud (AP)
Tlf.: 48 20 30 62
E-post: merete.h.gandrud@gmail.com

Medlem Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Fast utvalg for plansaker

Medlemmer av fast utvalg for plansaker for perioden 2015-2019

Leder Arne Hilde (AP)
Mobil: 97 48 76 40
E-post: arne.hilde@hknett.no

Nestleder Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@politiet.no

Medlem Turid Pettersbakken Østdahl (BL)
Mobil: 95 85 16 40
E-post: turidostdahl@hotmail.com

Medlem Amund Gunnar Viskop (BL)
Mobil: 95 49 24 49
E-post: am-guv@online.no

Medlem Anne Mari Sønsteby (SAM)
Mobil: 97 03 95 38
E-post: kennelstravinski@yahoo.no

Kontrollutvalget

Kontaktinformasjon:
Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen   
Trøimsvegen 9A, 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: 91 60 51 08Hjemmeside
:
http://kommunerevisjoniks.no/kontrollutvalg/kontrollutvalg-fla-kommune/

Medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2015-2019

Leder av kontrollutvalget:
Ole Kr. Grimeli
Tlf.: 97 67 74 62

Nestleder av kontrollutvalget
Anna B. Kollhus
Tlf.: 41 41 91 10

Medlem av kontrollutvalget:
Marit Pettersborg
Tlf.: 93 43 71 98

Medlem av kontrollutvalget:
Anders Olav Frydenlund
Tlf.: 95 99 98 28

Medlem av kontrollutvalget:
Trond Skontorp
Tlf.: 41 47 11 41

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Mats T. Bjerknes, leder

Per Kr. Aas

John Karsten Ekeren

Trond A. Sørum

Tor Nøbben, nestleder

Karin Hilde

Olaug Buøen

Astri Auve Reiersgård

Erling Moen

Margit Tufte Aasen

Gina-Borghild Hegglid

Helge Øystein Medbøen

Eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet
Medlemmer Varamedlemmer
Amund Gunnar Viskop, leder Kristin Gullingsrud (BL)
Gunnar Johansen Anna B. Kollhus (A)
Mari Steinmoen Karin Pettersbakken
Tor Egil Buøen (BL) Herman Gandrudbakken
Merete E. H. Gandrud (AP) Hilda Ekeren

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer av dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer

Adresse

Halvor Gauteplass

Skurdalen, 3580 Geilo

Jorunn Teksle Gurigard

3570 Ål

Ola Hustad

3560 Hemsedal

Varamedlemmer

 

Signe Hovden

3550 Gol

Camilla Børdalen

3540 Nesbyen

Torbjørn Grøslandsbråten

3539 Flå

Sektretær

 

Andrè Høva

 

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 32 02 38 00. Bekymringsmeldinger kan også sendes inn på “Bekymringsknappen” på www.mattilsynet.no .

Det er selvfølgelig også mulig å ta direktekontakt med medlemmene.