Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyre

Kommunestyrets medlemmer for perioden 2019-2023

Ordfører Merete Gandrud (Ap/KrF)
Tlf.: 32 05 36 00 Mobil: 48 20 30 62
E-post:  merete.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Sigrid H. Grimeli (SP)
Mobil: 91 87 30 98
E-post: sigridgrimeli@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Sigrid Ingeborg Gislerud (Ap/KrF)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Ole Eilev Seterstøen (Ap/KrF)
Mobil: 95 00 89 88
E-post: ol-sete@online.no

Kommunestyrerepresentant Anette Heiplass (Ap/KrF)
Mobil: 95 93 44 76
E-post: anette.heiplass@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Øyvind Gandrud (Ap/KrF)
Mobil: 94 88 98 02
E-post: oyvind.gandrud@flaa.kommune.no


Kommunestyrerepresentant Steinar Andre Steinarsson (SP)
Mobil: 91 87 48 30
E-post: steinarsson@hotmail.no


Kommunestyrerepresentant Tor Egil Buøen (BL)
Mobil: 91 19 96 37
E-post: tor.egil.buoen@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Kristin Gullingsrud (BL)Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristigu@online.no


Kommunestyrerepresentant Torkild Raaen (BL)
Mobil: 97 97 70 41
E-post: torkild@torkildraaen.no

Kommunestyrerepresentant Kristian Akervold (BL)
Mobil: 92 80 88 99
E-post: akervold@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Anders Olav Frydenlund (BL)
Mobil: 93 07 37 77
E-post: anders@hogevarde.no

 

Vararepresentanter - Ap og KrF samarbeidet

Hege Espeland

90 72 83 40

hege.espeland@hotmail.com

Karoline Seterstøen

94 97 64 02

karoline.ellingsberg29@gmail.com

May Iren Natten Frydenlund

93 41 43 77

may.natten@gmail.com  

Marit Tollefsen

95 94 31 72

martroll@hotmail.com

Mohamad Almohamad-Alhussein

96 68 45 04

 Alhusseinm432@gmail.com
 

Per Kristian Aas

91 38 58 21

pkr-a@online.no

Tora Brendbakken Slettemoen

97 13 84 28

tora.slettemoen@hotmail.com

Vararepresentanter - Senterpartiet

Marit Pettersborg

93 43 71 98

marit.pettersborg@gmail.com

Ole Kristoffer Grimeli

90 66 48 37

post@okgemail.com

Kari Stillingen Rapp

41 41 07 73

kari.rapp@flaa.kommune.no

Aud Marianne Eidal Berg

99 39 57 49

audmarianne@gmail.com

Jørn Eirik Stavn

45 83 82 19

jornstavn@gmail.com

Vararepresentanter - Bygdelista for Flå

Karen Johanne Gulsvik

91 56 74 64

karen.johanne@rovviltsenteret.no

Turid P. Østdahl

95 85 16 40

turidostdahl@hotmail.com

Jostein Mæhlum

91 75 17 03

jostein@nes-bu.kommune.no

Mette Johansen

48 07 35 97

mette.johansen@flaa.kommune.no

Arild Raaen

95 97 39 06

arild.raaen.sandaker@gmail.com

Morten Andre Ness

91 15 05 57

morten.andre@gmail.com

Cathrine Østdahl

93 02 59 28

cathrine.oestdahl@gmail.com

Jonas Tollefsen Rodegård

41 47 22 15

j_rodegaard@hotmail.com

Kristin Lindberg

92 81 96 34

kbo@ambiohelse.no

Formannskapet

Formannskapets medlemmer for perioden 2019-2023

Ordfører Merete Gandrud (Ap/KrF))
Tlf. 32 05 36 00 Mobil: 48 20 30 62
E-post: merete.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Sigrid H. Grimeli (SP)
Mobil: 91 87 30 98
E-post: sigridgrimeli@gmail.com

Medlem Sigrid Ingeborg Gislerud (Ap/KrF)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Melem Tor Egil Buøen (BL)
Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Medlem Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

 

Fast utvalg for plansaker

Medlemmer av fast utvalg for plansaker for perioden 2019-2023

Leder Sigrid H. Grimeli (SP)
Mobil: 91 87 30 98
E-post: sigridgrimeli@gmail.com

Nestleder Karen Johanne Gulsvik (BL)
Mobil: 91 56 74 64
E-post: karen.johanne@rovviltsenteret.no

Medlem Øyvind Gandrud
Mobil: 94 88 98 02
E-post: oyvind.gandrud@flaa.kommune.no

Medlem Marit Tollefsen (Ap/KrF)
Mobil: 95 94 31 72
E-post: martroll@hotmail.com

Medlem Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@hotmail.com

Kontrollutvalget

Medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019-2023

Leder av kontrollutvalget:
Anders Olav Frydenlund
Tlf.:
95 99 98 28

Nestleder av kontrollutvalget:
Jostein Mæhlum
Tlf.: 91 75 17 03

Medlem av kontrollutvalget
May Iren Natten Frydenlund
Tlf.: 93 41 43 77

Medlem av kontrollutvalget:
Marit Pettersborg
Tlf.: 93 43 71 98

Medlem av kontrollutvalget:
Inger M. Berg
Tlf.:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Tor Nøbben

Helge Øystein Medbøen

Per Kristian Aas

Mari Steinmoen

John Karsten Ekeren

Hege Espeland

Gina-Borghild Hegglid

 

Margit Tufte Aasen

 

Eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Geir Vidme (BL) Kristin Gullingsrud (BL)
Merete Gandrud (Ap/KrF) May Iren Frydenlund Natten (Ap/KrF)
Liv Unni Røed Aslaug Ragna Heiplass
Anne Aavestrud Ragne Elisabeth Sevre
Gunnar Johansen Torill Roe Martinsen

Ungdomsrådet 2019/2020

Andreas Evenstuen, leder
Johanne Støen Haraldseth, nestleder
David Ngabu, medlem
Magnus Evenstuen, medlem
Oliver Lysne Kolsrud, medlem
Kristian Støen Haraldset, medlem
Nathalie Adriana Haugen Edvardsen, medlem