Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronainformasjon fra Flå kommune16.11.2020

For å hindre smittespredning av koronavirus (Covid-19) i Flå kommune settes disse tiltakene i gang fra 16. november.

Situasjonen i Hallingdal anses å være under kontroll. De nasjonale retningslinjene er strenge og bruk av lokale tiltak skal kun benyttes når situasjonen er uoversiktlig og ikke under kontroll.

Kommuneoverlegeforum i Hallingdal (KOLF) anbefaler kommunene å avslutte de lokale tiltakene, og gå over til de nasjonale retningslinjene i sin helhet fra og med mandag 16.11.20.

Alle har ansvar for å sette seg godt inn smittevernveiledere og bransjestandarder som gjelder for egne aktiviteter/ arrangement eller for egen arbeidsplass.

Nasjonale retningslinjer finner man på helsenorge.no
Flå opprettholder dagens besøksordning ved sykehjem, ved å føre oversikt over besøkende.

 • Begrense bytte av arbeidsplass innen samme dag. Kommuneoverlegen kan gi råd om kombinasjon av arbeidsforhold.
 • Anbefaler å bruke munnbind i det offentlig rom, der man ikke kan overholde 1 meters avstand.  Anbefalingen fjernes lokalt, men fortsatt er nasjonale retningslinjer førende.
 • Åpner for trening og fritidsaktivitet for barn, unge og voksne, også på tvers av kommunegrensene.
 • Svømmehallen åpnes for alle, se egne retningslinjer.  
 • Idrettshallen åpnes for breddeidrett. 
 • Bibliotek blir fortsatt åpent som før med gode smitteverntiltak.
 • Frivilligsentral blir fortsatt åpent med gode smitteverntiltak. 
 • Ungdomsklubb åpner i Flå forutsatt gode smitteverntiltak.
 • Kulturskolen på Nesbyen er åpen for elever fra Flå.
 • Frisklivsentral og aktivitet for utsatte grupper er åpne med gode smitteverntiltak. Bør fortrinnsvis legge opp til gruppetrening utendørs.
 •  «Gult nivå» ved skoler og barnehager.
 • Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi bør begrenses til et absolutt minimum. Oppfordre til digitale løsninger der dette er mulig. 
 • Besøkskontroll ved kommunehuset opprettholdes.
 • Veksthuset åpnes for allmenn bruk på kveldstid for lag og foreninger.

Idrettsarrangement og trening/aktiviteter: Det kan nå åpnes for dette. Alle lag og arrangører er selv ansvarlige for å sette seg inn i respektive smittevernveiledere for sin aktivitet, og gjøre gode smittevernvurderinger.

Anbefalinger for cup og stevner samt breddeidrett for voksne: Følge nasjonale retningslinjer, bl.a. nasjonal veileder for idrett. 

Bruk av svømmehall i Flå kommune

Nå er det nasjonale retningslinjer som teller, også når det gjelder bruk av svømmehall.

HVEM:

TIRSDAG KL

17:45-19:00        

TIRSDAG KL

19:15-20:30        

FREDAG KL

17:45-19:00        

FREDAG KL

19:15-20:30        

Barnehagen   (oddetallsuker)

x

 

 

 

1.   og 2. trinn (partallsuker)

x

 

 

 

5.,   6. og 7. trinn

 

x

 

 

3.   og 4. trinn

 

 

x

 

8.,   9. og 10. trinn (oddetallsuker)

 

 

 

x

Voksne   (partallsuker)       

 

 

 

x

Nb! Kohortinndeling gjelder fortsatt for barnehage og skole!

Gjelder fra og med 17.11.20

Råd om besøk til personer i risikogruppa Unge og voksne som har vært i  situasjoner der det ikke har vært minst en meters avstand, bør holde to meters avstand til personer i risikogruppen.

Råd om å unngå unødvendige reiser innenlands

 • Alle unødvendige innenlandsreiser frarådes. Du må gjøre en vurdering om reisen du skal gjøre er nødvendig og om du kan unngå kontakt med andre mennesker under reisen.
 • Arbeidsreiser kan vurderes som nødvendige.
 • Reiser til fritidsbolig kan gjennomføres, dersom du ikke har kontakt med andre og du bør unngå å gå på butikker og offentlige steder i hyttekommunen.

Andre råd

Det er viktig at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller føler seg syke, tar kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19.

Personer som har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal holde seg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon.

For å stanse spredning av Covid-19 er det viktig at alle følger smittevernrådene:

 • Hold avstand – husk meteren
 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene
 • Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden.