Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Du gifte deg på Flå Veksthus

I tråd med lovendringer vedtatt av Stortinget overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Fra nyttår får kommunene ansvar for gjennomføring av borgerlig vigsel.
Den nasjonale lovendringen gir automatisk vigselsmyndighet til ordførere og varaordførere i norske kommuner.

 

Personer med vigselsmyndighet i Flå

  • Ordfører Tor Egil Buøen
  • Varaordfører Kristin Gullingsrud

Hvem kan gifte seg hos oss?
Både bosatte i Flå og utenbygds kan bli viet.

Sermonien
Flå kommune tilbyr vielser på Flå Veksthus, kommunestyresalen. Vielsene kan finne sted på annet sted, men dette skal være godkjent på forhånd av den som foretar vielsen.

Fredager
Fast dato for vielser er første fredag hver måned kl 15.00, annet tidspunkt kan avtales jf reglement for vielser i Flå kommune.

Kostnad
Selve vielsen og benyttelse av kommunen sitt lokale på Flå Veksthus er gratis. Om brudeparet ønsker å benytte et annet lokale, må de sel bestille og dekke kostnadene. Det samme gjelder kostnader til pynt og kulturelle innslag.

Reglement for vielser i Flå kommune

Reglement for vielser i Flå kommune

Vilkår
Vi må motta prøvingsattes fra dere før vi kan gjennomføre vielsen.

Før eksteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som gifter seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven.
Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest, denne skal sendes sammen med søknadsskjemaet.

Her finner du lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) - Prøvingsattest

Kommunal vielse - registreringsskjema (Innlogging med BankId)

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest (Innloging med BankId)

Prøvingsattesten som blir utstedt er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen en inngår ekteskapet. Saksbehandlingstid hos Skatteeteten er 2-3 uker.
De som inngår ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Relevante lenker

Ekteskapsloven

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Vedtak om borgarleg vigselsformular

Rundskriv om kommunale vigsler