Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alkoholsevering på serveringssteder

INFORMASJON FLÅ KOMMUNE 21.01.21.

Alkoholservering på serveringssteder:

Det nasjonale forbudet opphører fra midnatt natt til fredag 22. januar 2021.

​​​​​​​ Se nyhetssak fra regjeringen om endring av skjenkereglene.

Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar:

  • Skjenkestopp ved midnatt.
  • Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.
  • Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
  • Det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • Registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
  • At virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer fra annen husstand.
  • Virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

 

Kommuner kan fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.