Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Per i dag er følgende planer under behandling:

•             Rv7 - Krødsh. grense til Lindelien

•             Søndre Viki

•             Lien - Kollenatten

•             Høgevarde HV16

•             Høgevarde Høgfjellspark

•             Høgevarde HV19

•             Grautebekken

•             Halllingporten

•             Rv. 7 Lindelien-Kittilsviken

•             ABB 4-10 Tunnelen 2

•             Skarsdalen - Damtjernhallin 2 

  • Detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

 

De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com under Plan/Igangsatte reguleringsplaner.
Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32 05 36 00.