Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Igangsatt planarbeid

Per i dag er det varslet oppstart for følgende nye reguleringsplaner:

• Rv. 7 x fv. 2902 Veterkrysset
• Høgevarde fritidspark 
• Turufjell BFR27
• Høgevarde sykkelsti 6
• Turufjell BFR39
• Turufjell BFR9
• Damtjernhallin 2 (Skarsdalen) hytteområde
• Rv. 7 Lindelien-Kittilsviken
• Halllingporten m.fl eiendommer
• Grautebekken hytteområde (Skarsdalen)
• Høgevarde HV19 
• Høgevarde HV16 
• Stavnslien (Lien – Kollenatten) hytteområde
• Søndre Viki hytteområde
• Høgevarde HV17
Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32053600
De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com uner Plan/Igangsatte reguleringsplaner.