Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Kunngjøring av planvedtak: Reguleringsendring Trøgaset hytteområde

Fast utvalgt for plansaker har i møte 20.05.2021 sak 6/21 vedtatt endring av reguleringsplan for Trøgaset hytteområde (planID2001002). Endringen innebærer endring i reguleringsbestemmelser for utforming av bebyggelse, innføring av bestemmelse som tillater inngjerding av inntil 200m2 av hyttetomtene og noen justeringer i plankart. Vedlagt følger vedtatte planbestemmelser og endring i plankart, samt saksutskrift.

Bestemmelser Trøgaset vedtatt 20.05.2021

Saksutskrift - Reguleringsendring Trøgaset

Trøgaset - Endring plankart

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages jf. Plan- og bygningslovens §1-9 og Forvaltningslovens kap. IV. Klage sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no innen 11.06.2021. Klagen legges fram for Fast utvalg for plansaker. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.