Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

 Varsel om oppstart av detaljregulering Flå renseanlegg – Elvemo

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg, ved Elvemo, i tråd med PBL §12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt AS er konsulent for arbeidet.
Varselet erstatter varsel for detaljregulering/utvidelse av Flå renseanlegg, sendt april 2018.

Mer informasjon finnes i varselbrev.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes
Søndergaard Rickfelt AS, i brevpost til O.H.Holtasgt. 29, 3678 Notodden eller epost til firmapost@sras.no. Med kopi til: Flå Kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no eller Flå kommmune: postmottak@flaa.kommune.no

Innspill til planarbeidet må være mottatt innen 23.desember 2018

Reviderte Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune – HØRING

Flå kommune har revidert «Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune» og disse legges ut til offentlig ettersyn. 

Utkast til forskrifter 

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:
Flå Kommune
Sentrumsvegen 24
3539 FLÅ

Eller på e-post til:Postmottak@flaa.kommune.no

Høringsfrist settes til 23.12.2018.