Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Høring: Reguleringsendring Hangen tomt H11

Flå kommune har mottatt søknad om endring av reguleringsplan for Hangen, planID 2007002.  Det foreslås en endring i arealformål i plankart, for å tilrettelegge for ny adkomst fram til tomt H11. Se vedlegg. Tidligere regulert vei endres ikke, da den gir adkomst til nabotomt.

Situasjonskart

Flå kommune er innstilt på å behandle saken som en endring jf. Plan- og bygningsloven §12-14. Saken sendes på en begrenset høring, før det blir fattet vedtak.

Frist for å komme med merknader til de foreslåtte endringene er 07.10. 2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, og merkes med saksnummer 2021/1976.

Høring: Reguleringsendring Tungun

Flå kommune har mottatt søknad om endring av reguleringsplan for Tungun, planID 1999002.  Det vises til vedlagt høringsbrev og filer som viser endringer i plankart og bestemmelser.

Endringer i plankart

Endringer i bestemmelser

Høringsbrev Tungun

Flå kommune er innstilt på å behandle saken som en endring jf. Plan- og bygningsloven §12-14. Saken sendes på en begrenset høring, før videre behandling.

Frist for å komme med merknader til de foreslåtte endringene er 08.10. 2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, og merkes med saksnummer 2021/1966.