Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlige tjenester

Politi

Telefon: 32053520/02800

Kirken i Flå

Kirkeverge:

Martha Kristin Gaptjern er kirkeverge i Flå. 
Kontoret er åpent onsdager kl 9.00-15.00.
Telefon: 91134327/32053600

www.flaakirke.no

Taxi Flå

Det er 2 drosjeløyver med 2 biler. En 8-seter med plass til 7 passasjerer, og en bil med plass til 4 passasjerer. En bil vil sannsynligvis være plassert ved Vassfaret Kjøpesenter på dagtid.

Har du behov for helsetjenester, en tur på butikken, skyss til togstasjonen. Skyss til arrangementer/selskaper, på fjellet, til/fra flyplassen eller «ut på byen» sammen med venner, vennligst ta kontakt, så kan jeg gi deg en pris på turen.

Hvis man fyller opp setene i 8-seteren så blir prisen pr passasjer «rimelig». Jeg har skaphenger som det er plass til sykler, ski og annen bagasje. Ved bruk av henger er det kr 200,- i tillegg.

Ta kontakt på mobiltelefon: 95 00 89 88

Flå Taxi
Ole Eilev Seterstøen

Flå Tannklinikk/Tannlegevakt

Tannhelsetilbudet i Viken er redusert på grunn av koronautbruddet

Les mer

Flå tannklinikk er stengt inntil videre pga. svangerskapspermisjon. Vi håper på å få på plass vikar så snart som mulig.

Forhenvendelser og spørsmål kan du ringe Nes Tannklinikk på telefon 32071740.

Akutt hjelp:

Tannlegevakt Hallingdal tilbyr akkutt tannlegetime for Ål, Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Nes mfl. Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager.

Tannlegevakten Hønefoss tilbyr akkutt tannlegetime for Flå, Hole, Krødsherad, Modum og Ringerike mfl. Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis behandling til barn 0 - 18 år. Fra fylte 19 år og ut året de er 20 betaler ungdom 25% av offentlig takst. Voksne over 21 år
Takst: I tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Helseekspressen

Transport til sykehus, røntgen m.v.

Alle som kan reise med offentlig kommunikasjon eller kjøre selv gjør det. Alternativt kan du benytte Helseekspressen.
Den kjører daglige ruter til sentrale helseinstitusjoner.
Helseekspressen kjører 2 ruter: Rute 1: Geilo - Ringerike sykehus - Radiumhospitalet - Rikshospitalet. Rute 2: Geilo - Sykehuset Buskerud (Drammen) - Radiumhospitalet - Rikshospitalet
For å benytte Helseekspressen må du ha rekvisisjon fra lege eller innkalling.
Alle unntatt personer med frikort fra NAV trygd må betale en egenandel.

Reisen bestilles via Servicesenteret for pasienttransport (kjørekontoret), senest kl 13.00 dagen før reisen. (Fredag kl 13.00 for de som skal reise mandag).

Skatteoppkreveren i Hallingdal

Felles adresse for skattoppkreverkontoret er Gamlevegen 4, 3550 Gol.
E-post : flaa.skatteoppkrever@hdskatt.no

 Skatt skal betales inn på konto 63450606156

IKA Kongsberg

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap som Flå kommune er medeier i. Hovedoppgaven er å bistå eiere i arkivfaglige spørsmål, samt å formidle historisk kildemateriale fra kommunens arkiver.

Kommunale arkiv er viktige kilder til kunnskap om blant annet lokalhistorie og slektsforskning. Dette er interessant materiale for kommunens historieinteresserte innbyggere.

Hallingdal Tingrett

Adresse: Postboks 8 , 3541 NESBYEN (kontorene ligger i tinghuset)
Åpningstider: Mandag-fredag kl 8.00-14.00
Telefon (ekspedisjon): 32 07 28 50

Tinglysningsavdelingen er flyttet til Statens kartverk, Tinglysningen, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 88 00
Åpningstid: kl 9.00-14.00

Hallingdal Kraftnett AS

Hallingdal Kraftnett er et interkommunale eiet selskap som har ansvaret for linje-/kabelnettet for strøm i Hol, Ål, Gol, Nes og Flå. Et av våre avdelingskontor ligger på Nesbyen

Strømbrudd
Ved strømbrudd bør det undersøkes om evt. naboer har strøm. Se over inntaks- og hovedsikringer, sjekk at jordfeilbryter ikke har løst ut. Ved feil på innvendig anlegg: Kontakt din installatør. Dersom feilen er utenfor huset/hytten ringer du HKN sentralbord eller vakttelefon utenom arbeidstid.
Byggestrøm
Hallingdal Kraftnett leier ut byggestrømkasser for bruk på byggeplasser. Byggekasser må bestilles i god tid. Bestilling og oppsigelse av kasser skal være skriftlig.

Flytting
Ved flytting, overdragelse av bolig/hytte, må det gis beskjed til HKN om måleravstand, ny adresse og hvem som skal overta abonnementet. Kontakt kundebehandler ved HKN pr brev, epost: kundesenter@hallingdal-kraftnett.no eller tlf. 32 08 71 00.

Gravemelding
Graving i bakken skal beldes til bl.a HKN for opplysninger om eller påvisning av kabler. Det fås spesielle skjemaer for graving hos teknisk i kommunen.

Hallingdal Krisesenter

Hallingdal krisesenter – et interkommunalt tjenestetilbud i Hallingdal for kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Kontakttelefon 48 27 76 29

post@hallingdalkrisesnter.no

Hallingdal krisesenter er et døgnåpent lavterskeltilbud til barn, kvinner og menn som lever med vold, mishandling og trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon. Vi gir et beskyttet botilbud i en akutt fase. Tilbudet omfatter også dagtilbud –  for dem som trenger noen å snakke med i en vanskelig situasjon.  Krisesenteret tilbyr samtaler, kartlegging av brukerens situasjon, og bidrar med hjelp til å ta kontakt med andre tjenester. Ved behov kan ansatte ved krisesenteret delta på møter med andre hjelpetjenester sammen med brukeren.

Krisesentrene skal være tilrettelagt for brukernes individuelle behov, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne og barn som kommer i følge med mor eller far. Brukere som har behov for det skal ha tilgang til kvalifisert tolk. Senteret har egen avdeling for menn.

Du kan være anonym – og trenger du tolk ordner vi dette.

Link til:

http://www.hallingdalkrisesenter.no

http://www.dinutvei.no            
Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap knyttet til voldtekt og til vold i familien eller mellom tidligere eller nåværende ...

Hallingdal karrieresenter

Familievernkontoret