Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Miljøfyrtårn

Flå kommune er en sertifisert miljøfyrtårn kommune. Buskerud fylke er et miljøfyrtårnfylke, det vil si at Buskerud oppfordrer og støtter kommunene sine til å være miljøfyrtårn. Alle kommunene i fylket, med unntak av en, har gjort vedtak om å bli miljøfyrtårnkommune.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. En godkjent konsulent hjelper deg med å finne frem til effektive miljø- og klimatiltak. Virksomheten din godkjennes av en offentlig sertifisør. Sertifikatet bestilles hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og utstedes av sertifisør og ordfører i kommunen. 

Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er positive resultater som oppnås gjennom sertifisering. Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de er miljøsertifisert.

Info miljøfyrtårnkommuner

"90% Først mot fremtiden"

Buskerud Fylke (BFK) sin regionale reiselivsplan "Først mot fremtiden" har som mål å få 90% av kommersielle reiselivsbedrifter miljøsertifisert innen utgangen av 2016. Dette må ikke nødvendigvis være miljøfyrtårn, men kan også være f.eks Svanen, Green Key, ISO, Norsk Økoturisme, Blått flagg.

Støtte til sertifisering 

Som reiselivsbedrift har en mulighet til å få støtte til å bli sertifisert. En vil få hjelp av en miljøkonsulent til å gå gjennom bedriften, og legge en plan for å bli sertifisert. Fra start til ferdig sertifisert kan det gå 3 mnd. og opptil ett år, alt etter hva type bedrift og størrelse. Av konsulentkostnadene vil en få refundert inntil 50% (inntil 20 000 NOK) fra Buskerud Fylkeskommune når en er ferdig sertifisert.

Krav fra BFK og Innovasjon Norge

BFK og IN har nå som krav når dei gjer støtte og tilskudd at en er/har igangsatt arbeid for å bli miljøsertifisert. Dette er også noe som gjør at flere og flere ser verdien av å bli miljøsertifisert.

Samarbeidspartnere

Sertifiseringsordningen forvaltes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hovedorganisasjonen VIRKE, NHO, Landsorganisasjonen (LO), Bedriftsforbundet, kommuner/fylkeskommuner og KS har representanter i stiftelsens styre.

Veiledning

For reiselivsbedrifter i Buskerud Fylke, kontakt RePlan for nærmere informasjon om "Først mot fremtiden" sin satsning og hjelp til å koma i gang. RePlan er prosjektledere for fylkeskommunen.

For andre virksomheter som vil bli miljøfyrtårnsertifisert skal en kontakte en miljøfyrtårnkonsulent (ta kontakt med egen kommune) som bidrar til å velge bransjekrav. Det er utviklet krav innenfor ulike bransjer (for eksempel rørlegger, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten gjennomfører virksomheten så en miljøanalyse. Når virksomheten oppfyller kravene, kontakter konsulenten kommunens sertifisør. Virksomheten sertifiseres og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringen og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal virksomheten resertifiseres. Hvert år sender virksomheten en miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn