Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd

Unge boligssøkende

Flå kommune vedtok den 31. mai 2012 å gi tilskudd til unge boligssøkende under 35 år. Vilkårene for å få tilskudd går frem av vedlagte reglement.

Reglement

Søknadsskjema

Erklæring

 

Energi- og klimatiltaksfond 

Kommunestyre vedtok i møte 21. juni 2012 retningslinjer for energi- og klimatiltaksfond i Flå kommune, gjeldende fra 01.01.2012.

RETNINGSLINJER FOR ENERGI OG KLIMATILTAKSFOND I FLÅ KOMMUNE

1. FORMÅL

Tilskudd fra Energi og Klimatiltaksfondet skal brukes til spesifikke tiltak i bygninger i Flå kommune.

2. MÅLGRUPPE – HVEM KAN SØKE
Privatpersoner og næringsdrivende med bolig eller næringseiendom i Flå kommune kan søke. Det gis ikke tilskudd til fritidseiendom.

3. STØTTEVILKÅR
A. Fyringsanlegg flis/ved/pellets/jordvarme og tilsvarende: 20% av investert beløp – maksimalt kr 10.000,-
B. Pelletsovn: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,-
C. Rentbrennende ovn/peis: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,-
D. Varmepumper: luft til vann: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,- Det gis ikke tilskudd til rene luft til luft varmepumper (som i ENOVA sine retningslinjer for støtte)

Den årlige utbetalingen fra Energi og klimatiltaksfondet begrenses til det beløp som står på fondet. Dersom det kommer inn søknader som tilsier større utbetaling enn fondets størrelse, etter retningslinjene over, reduseres alle tilskudd forholdsmessig.

4. SØKNADSFRIST
Tilskudd gis etterskuddsvis etter at investering er foretatt. Søknad må være innkommet til Flå kommune innen 1. desember. Kopi av kvitteringer må vedlegges søknaden.

Det gis ikke tilskudd til investeringer foretatt før 01.01.2012