Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Ledende helsesykepleier: Siv Merethe Glesne
Telefon: 32053622/95148061

Informasjon om video-konsultasjoner
Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel.

Flå helsestasjon tar i bruk digitalkommunikasjon via Helsenorge fra og med desember 2022.

Du kan lese mer om dette her: Helsestasjonstjenester på Helsenorge - Helsenorge

 

Timebestilling

Time fås ved bestilling pr telefon, innkalling eller ved besøk på Flå helsestasjon.
Hjemmebesøk tilbys alle som har født. Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis dere har spørsmål!

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon.
For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Åpningstider
Helsestasjon: onsdager og torsdager kl 8.30-15.00

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet 

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Gravide og rusmidler

Det er utarbeidet et eget pakkeforløp for gravide som strever i forhold til rusmidler.
Funksjonen kommunal forløpskoordinator er knyttet til helsestasjonen v/ledende helsesykepleier og innebærer blant annet å være tilgjengelig for den gravide, barnefar/partner/pårørende og involverte instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se kontaktinformasjon øverst på denne siden. For mer informasjon om pakkeforløpet se: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

Helsestasjonsprogrammet

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon. Konsultasjon med fysioterapeut

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Konsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 
Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud

Foreldreveiledning eller kurs som COS-P

Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut
 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming
Kosthold og ernæring 0-5 år
Tannhelse
 • Film - Happyteeth

 • Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder
Søvn
Førstehjelp og sykdom
Foreldrerollen 
 Andre nyttige nettsider
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn? 

1.trinn 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og   lege.      

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).
  Tannpuss med tannpleie
  Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.
  Min kropp
  Individuell helsesamtale etter behov

4.trinn

Undervisning psykisk helse

5. trinn 

Pubertets-undervisning.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.
  Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på   skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut   samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.
  Repetisjon av pubertetundervisning ved behov 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus
  (2 doser).
  Elevene tilbys vaksinering på helsestasjonen i grupper. Foresatte får   skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen   kan settes.

8.trinn

Helsesamtaler
  Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier.   Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et   spørreskjema som tas med til helsesamtalen.
  Høyde- og vektmåling.
  Jente/guttesnakk for alle

9. trinn

 

Samlivsundervisning.
  Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens   kompetansemål inne kropp og helse.

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
  Elevene tilbys vaksinering på helsestasjonen i grupper. Foresatte får   skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen   kan settes.
  Repetisjon av samlivsundervisning ved behov

Mer om vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

 Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 Andre nyttige nettsider
Helsestasjon for ungdom

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år

Du kan komme til oss og snakke om for eksempel:

 • kosthold
 • spiseforstyrrelser
 • helse- og trivsel
 • mobbing
 • rusmidler og røyking
 • forelskelse/kjærlighetssorg
 • homofili
 • seksuell helse
 • vold og/eller overgrep
 • prevensjon/angrepille
 • gravitest
 • kjønnssykdommer
 • .......eller kanskje noe helt annet ?

Åpningstid: Det er ikke avsatt spesiell tid for "Helsestasjon for ungdom", men helsesøster er tilgjengelig alle hverdager fra 8.30 - 15.00. Ta kontakt med helsesykepleier på telefon/sms - 95148061/48262866 eller kom innom Flå helsestasjon. Du vil få time innen 0-3 dager. Vi har taushetsplikt! Tilbudet er gratis.

Psykisk helse for barn og unge

Målgruppe: Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og der møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • COS-P foreldreveiledningskurs
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinering av tjenester ved sammensatte problemstillinger

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Nasjonale pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge

Nasjonale pasientforløp psyksike lidelser - barn og unge skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Mer informasjon finner du på helsenorge.no 

Og her

https://vestreviken.no/helsefaglig/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med koordinerende enhet ved Kirsti Amlie Ekeren, tlf. 90 36 49 99, eller fagansvarlig for psykisk helse barn og unge, Siv Merethe Glesne, tlf. 95 14 80 61.

Fysioterapi barn og unge

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene. 

Kontaktinformasjon

Kommunefysioterapeut Else Hovde, telefonnummer 32 05 36 59

Reisevaksinasjon

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.   For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

http://www.vaksinekart.org/ eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Reiseklar

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Hver år i oktober/november tilbys influensavaksine og pnemokokkvaksine til risikogrupper på Flå legekontor/helsestasjon (for datoer - se annonse i Hallingdølen). Risikogrupper er personer som har større sjanse til å få en mer alvorlig sykdom av disse infeksjonene enn folk flest.

Mer om influensavaksine og pneumokokkvaksine:

Influensavaksine

Pneumokokkvaksine

Influendavaksine bør tas hvert år. Pneumokokkvaksine tas hvert tiende år.

Smittevern 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring.

Jordmortjenesten
Flå har felles jordmortjeneste med Nes kommune. Jordmor treffes på Flå en dag annenhver uke, dvs torsdager i lik kalenderuke fra kl 09.00-14.30

Jordmor: Marte Østenfor Myre Telefon: 95 75 61 25
Behov for øyeblikkelig hjelp -  Helsenorge - fastlegen
Nasjonalt nummer 116117 
https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/legevakt/  

Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.

Svangerskapsomsorgen er et samarbeid mellom jordmor, lege og Vestre Viken. Kontrollene er bygd opp etter  faglige retningsliner og med individuell tilpassing.

 • Fødende i Flå kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.
 • Ved behov for jordmor utenfor kontortid, kontakt fødeavdelingen på Ringerike sykehus, tlf. 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.
 • Ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv, kontakt fødeavdelingen.
 • Ved spørsmål angående graviditeten, kontakt kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontaktes fødeavdelingen eller legevaktslege.
Timebestilling

Er du gravid bestiller du som en hovedregel den første graviditetskontrollen hos din egen lege. Ellers kan du henvende deg direkte på helsestasjonen eller ved telefon via servicekontoret i åpningstiden.

Oversikt over svangerskapkontroller

Dersom det er behov, blir det lagt inn flere kontroller og du tar kontakt med jordmor/lege hvis du føler for det utenom de faste kontroller.

Ta med deg helsekort for gravide og urinprøve til alle kontroller.

Uke  
8-12 Lege
14-16 Jordmor
18 Ultralyd
24 Jordmor
28 Lege
32 Jordmor
36 Jordmor
38 Lege
40 Jordmor
41 Jordmor
42

Overtidsvurdering på fødeavdeling

Fødselsforberendende kurs

Spør jordmor eller helsesykepleier på helsstasjonen når neste kurs arrangeres.

Brosjyrer og informasjon

Lenker

Brosjyrer

Brosjyrer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til gravide

Nettsider med informasjon til gravide

Fremmedspråklige brosjyrer

Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

 • Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid? Somali

 • هل أنتِ حامل؟ هل تنتظرين قدوم مولود؟ Arabisk

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nesbyen Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.