Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Team og kontaktlærere for skoleåret 2021/2022

Team og kontaktlærere for skoleåret 2021/2022

 

Barnetrinnet 1.-4. trinn

 

Synne Jørstad 

Kontaktlærer 1. trinn

Mariann Haugen  

Kontaktlærer 2. trinn

Hilde Kristine Løkken 

Kontaktlærer 3. trinn 

Heidi Hovind Sezer 

Kontaktlærer 4. trinn, teamleder 1.-4. trinn

 

 

 

Barnetrinnet 5.-7.trinn

 

Siv Lindquist 

Kontaktlærer 5. trinn

Mia Årdal Vinna 

Kontaktlærer 6. trinn 

Katrine Antczak Bjerregaard 

Kontaktlærer 7. trinn, teamleder 5.-7. trinn 

 

 

Ungdomstrinnet 8.-10. trinn

 

 

 

 

Guro Bottolfs Thalerud 

kontaktlærer 8. trinn, teamleder 8.-10. trinn

Stina Endrerud Varild 

kontaktlærer 9. trinn

Line Lysne Kolsrud 

kontaktlærer 10. trinne

 

 

Faglærere m.m.:

 

Maria Johanna Vredenbregt

faglærer

Regina Dobrzhanskaya

faglærer

Anita Juul Storeli

faglærer

Anne Lene Gustavsen

faglærer

Alexander Teigen Øren

faglærer

Dusan Isailovic

faglærer

Ingunn Benedikte Ekeren

faglærer, planlegger

Stine Tveiten Eken

faglærer

Sandra Alonso Andersen

faglærer

   

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger:

Vivian Aud Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Olaug Kristin Sørlie

fagarbeider, leder SFO

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

Marte Sundqvist

fagarbeider

Monica Therese Andersen Haugo

fagarbeider

Stina Rundhaugen

fagarbeider

Jeanette Gunnerud

fagarbeider

Lars Oddmund Bråten

fagarbeider

Geir Inge Klype

fagarbeider

Live Rimejordet

assistent

Woroud Arafat

lærling

 

Rektor og skolefaglig ansvarlig: Nils Røkkum 
Tlf.: 32053634/974 34 608 Mail: nils.rokkum@flaa.kommune.no 

Assisterende rektor og rådgiver: Anita Juul Storeli 
Tlf.: 32053641/90665135 Mail: anita.juul.storeli@flaa.kommune.no 

Skolesekretær: May Britt Andersen Kolsrud 
Tlf.: 32053635/47612556 Mail.: may.britt.andrersen.kolsrud@flaa.kommune.no 

Leder SFO: Olaug Kristin Sørlie 
Tlf: 40909290/92417283 Mail: olaug.kristin.sorlie@flaa.kommune.no