Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Team og kontaktlærere for skoleåret 2022/2023

Team og kontaktlærere for skoleåret 2022/2023

 

Barnetrinnet 1.-4. trinn
Teamleder: Sunne Jørstad

 

Heidi Hovind Sezer 

Kontaktlærer 1. trinn

Synne Jørstad 

Kontaktlærer 2. trinn

Sandra Alonso Andersen

Kontaktlærer 3. trinn 

Hilde Kristin Løkken

Kontaktlærer 4. trinn

Marthe Dokk Hoiberg

Faglærer

 

 

Emma Larsson

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Woroud Arafat

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Maria Abdulasziz

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Pia Pedersen Ørebekk

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Barnetrinnet 5.-7.trinn

Teamleder: Mia Årdal Vinna

Gro Wenner Bråten

Kontaktlærer 5. trinn

Siv Lindqvist

Kontaktlærer 6. trinn 

Mia Årdal Vinna

Kontaktlærer 7. trinn

Ingunn Ekeren

Faglærer

Regina Dobrzhanskaya

Faglærer

Jeanette Gunnerud

Faglærer

 

 

Åse Wee

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Marthe Sundqvist

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Bent Logstein

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Olaug Sørlie

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Vivian Tangnæs

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

Najah Hane Kadan

Fagarbeidere/assistenter/lærlinger

 

 

Ungdomstrinnet 8.-10. trinn

Teamleder: Guro Bottolfs Thalerud

 

 

 

Linn Lysåker Verpe

kontaktlærer 8. trinn

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 9. trinn

Monica Andersen Haugo

kontaktlærer 9. trinne

Line Lysne Kolsrud

kontaktlærer 10. trinn

Michal Akantis  

Faglærer

Marianne Vredenbregt

Faglærer

Alexander Teigen Øren

Faglærer

Anita Juul Storeli

Faglærer

 

 

Jorun Helen Bråten

Fagarbeider/assistent

Lars Oddmund Bråten

Fagarbeider/assistent

Geir Inge Klype

Fagarbeider/assistent

Live Rimejordet

Fagarbeider/assistent

   

 

Rektor og skolefaglig ansvarlig: Nils Røkkum 
Tlf.: 32053634/974 34 608 Mail: nils.rokkum@flaa.kommune.no 

Assisterende rektor: Anita Juul Storeli 
Tlf.: 32053641/90665135 Mail: anita.juul.storeli@flaa.kommune.no

Rådgiver: Guro Bottolfs Thalerud
Tlf.: 32053633/48042845 guro.bottolfs.thalerud@flaa.kommune.no 

Skolesekretær: May Britt Andersen Kolsrud 
Tlf.: 32053635/47612556
Mail.: may.britt.andrersen.kolsrud@flaa.kommune.no 

Leder SFO: Olaug Kristin Sørlie 
Tlf: 40909290/92417283 Mail: olaug.kristin.sorlie@flaa.kommune.no