Kontakt oss Ledige stillinger Min side

MOT

Dette er MOT

Initiativet til å starte MOT ble tatt i 1994 av de to olympiske skøyteløperne, Atle Vårvik og Johann Olav Koss. Deres motivasjon var å forebygge sosiale samfunnsproblemer gjennom å implementere holdninger og atferd blant ungdom, slik at de ble bedre til å ta vare på hverandre og ta bevisste valg. De ønsket å styrke ungdoms livskvalitet, selvfølelse og mot, og gjøre dem bedre i stand til å ta egne valg, stå opp for egne verdier og ta vare på de som er utenfor og annerledes. De ønsket å bruke toppidrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke trygge og inkluderende samfunn og oppvekstmiljø. Det var begynnelsen på MOT-konseptet. I dag blir MOTs livsmestringskonsept brukt av skoler og lokalsamfunn i fire verdensdeler.  

MOT har blitt brukt som forebyggende program for ungdommene i Flå siden 2004.
Øktene fordeler seg fra 7. trinn og frem til elevene går ut av 10 trinn.
I tillegg er det forsterkningsdager i forbindelse med skolestart og skoleslutt, men også MOT til å glede dagen som feires hvert år den 23. november. Dagen går ut på å skape fine gleder ved hjelp av enkle midler. En dag med ekstra fokus på å glede hverandre.

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.


MOT forebygger 
ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.


Dette gjøres gjennom MOT-konseptet
 med enkle livsverdier og skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner.

 

MOT jobber i forkant for å unngå problemer.
MOT bygger unge mennesker slik at de lettere håndterer problemer når de oppstår.
MOT har en positiv tilnærming og har mer fokus på løsningen enn problemet.

Kjernen i MOT-konseptet er MOTs programmer. Kjennetegn på MOT-øktene i klasserommet er en magisk atmosfære med nærhet, energi og involvering av ALLE – uten å vise pekefinger og uten å fordømme.
MOT tar ungdom på alvor og gir positive opplevelser. Kommunikasjonen treffer og ungdommene selv er sentrale og delaktige. Det skapes en "connection" mellom MOTs verdier og ungdoms hjerter.

MOT bruker aktiviteter, øvelser, historier, billedlige beskrivelser og konkrete verktøy i sin formidling. MOT-øktene består av både refleksjon og action. Gjennom MOT-øktene styrkes ungdoms inspirasjon og trygghet til å bli bedre kulturbyggere og selvbyggere.

Siden 1994 har MOT stadig forsterket en unik, inspirerende og annerledes måte å drive forebyggende arbeid på.

MOT inspirerer mer enn å skremme til atferdsendring. MOT er en merkevare som ungdom har stort eierskap til, og en merkevare som er basert på verdier, opplevelse, tillit, ansvarlige rollemodeller og mot. MOT er en merkevare med ETT konsept, TRE verdier og FEM programmer.

MOT video

MOT leve verdier er

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei Og ut ifra disse verdiene å ha
MOT til å ta egne valg

Dette sier ungdommene om MOT

8 av 10 ungdommer sier at MOT:
-Bidrar til at de får et bedre liv
-Bidrar til at de tør å si nei 7 av 10 ungdommer sier at MOT:
-Hjelper de med å være seg selv
-Bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor
-Gjør det lettere å ta egne valg
-Har bidratt til at de bryr seg mer om andre

MOT - Flå - kontaktinformasjon

Dette er et viktig å bra program for ungdommene og har blitt godt innarbeidet i Flå kommune.
MOT er også synlig i lokalsamfunnet med både informasjon og aktiviteter.
Spesielt i forbindelse med forsterkningsdagene.
MOT har også sine faste spalter i informasjonsbladet Fløværingen.
Du finner oss også på Facebooksiden MOT i Flå.

Ønsker du mer informasjon om MOT i Flå så ta kontakt med MOT koordinator og MOT coach Martha Kristin Gaptjern - Martha.gaptjern@flaa.kommune.no eller på telefon 95 83 83 12. Hun har vært med siden oppstarten i 2004 og kjenner godt til MOT sitt arbeide lokalt, regionalt og sentralt.
For å lese mer om MOT generelt, så gå inn på www.mot.no , Facebook, tiktok eller instagram.