Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, (kulturmønstringer) har du en enestående mulighet til å vise frem det du driver med og til å treffe likesinnede. Alle er velkommen, enten de samler på beats & loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC.

I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år.

UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kommunemønstring får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representerer kommunen i fylksmønstringen.

Fra fylkesmønstringen blir det sendt ca 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim.

UKM er ingen konkurranse. Juryen utvelgelse skjer på grunnlag av orginalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

UKM i fylkene

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for UKM i fylket. I noen fylker er det kulturavdelingen som gjør jobben selv, mens andre fylker har delegert ansvaret til Barne- og ungdomsrådet, Musikkrådet, eller en kommune.

UKM lokalt

UKM-lokalmønstring arrangeres i Ål kulturhus sammen med Nes, Gol, Ål og Hemsedal kommuner. Den lokale mønstringen arrangeres i slutten av januar måned.

Påmelding kan gøres elektronisk via www.ukm.no, eller ved å ta kontakt med kulturmedarbeider Regina Moen på tlf. 32 05 36 00.