Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tjenester for barn og unge og deres familie

Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan være trist og nedenfor, sint eller redd! Når tanker eller følelsene forstyrrer deg så mye over lang tid at det blir vanskelig å gjøre vanlige oppgaver som skolearbeid, fritidsaktiviteter eller å være sammen med venner, bør du be om hjelp.

Hvor skal du be om hjelp?

Du kan snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier på skolen/helsestasjon for ungdom, PP-tjenesten, fastlegen din eller legevakten dersom det er akutt.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten og tjenesten psykisk helse barn og unge

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud til deg mellom 13 og 24 år. Her kan du få rådgivning og tilrettelegging, undersøkelser og behandling som er lagt til rette for ungdomens behov og premisser.

Les mer om helsestasjon for ungdom

Barnevernet

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Tilbudet blir gitt til enkeltpersoner, par, familier, unge og eldre. Familevernkontoret har også en samarbeidsdag pr måned hvor de er tilstede i Flå.

Informasjon om
pakkeforløp psykisk helse barn og unge