Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Mer informasjon om psykisk helse

Nedenfor finner du linker til andre offentlige etater og ulike organisasjoner der du kan finne mer informasjon om psykisk helse;

Helsedirektoratet: www.helsenorge.no

Statens informasjonsside til ungdom: www.ung.no Oppslagsverk for deg som er ung. Omhandler de fleste temaer. Drevet av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet.

Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.

Psykisk helse i skolen: www.psykiskhelseiskolen.no Et sett skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter, samt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no Rådet for psykisk helse har 25 medlemsorganiasjoner. Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, arbeidstakerorganisasjoner innen psykisk helse, samt humanitære organisasjoner kan bli medlemmer i Rådet for psykisk helse.

Mental Helse: www.mentalhelse.no Mental Helse er landets største organiasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Organisasjonen har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri: www.lpp.no LPP er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon. Organisasjonen skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.

Klara Klok: www.klara-klok.no Helsepersonell besvarer spørsmål fra ungdom om helse, forhold/familie, rusmider og seksualitet.

Hjelpetilbud til ungdom: www.unghelse.no Det er Helsedirektoratet som i samarbeid med UNG i Norland står bak tjenesten. Her kan du få hjelp til å finne frem til ulike hjelpetilbud rettet mot barn og unge.

Rådgivning om spiseforstyrrelser: www.nettros.no ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Morild: www.morild.org Nettside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer