Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legetjeneste

Kommunelegen i Flå

Flå har tilbud om legetjenester ved Kommunelegekontoret i Flå.  Kontoret finner du på baksiden av Flå Veksthus, inngang nummer fem.
Legevakt i tiden fra 15.30 - 08.00  er organisert i et interkommunalt samarbeid ved Ringerike interkommunale legevakt.

Legevakt - Telefon 116117

Henvendelser for øyeblikkelig hjelp/legevakt blir besvart av Ringerike interkommunale legevakt.Ved akutt sykdom og skade kan man også kontakte alarmsentralen på medisinsk nødtelefon - 113
Ved inntak av giftig væske, planter o.l. ring Giftsentralen 22 59 13 00
Lokalt legevaktsnummer for Flå dersom du ringer en som er bosatt i Flå, og du selv oppholder deg i en annen kommune er 32 05 02 02.

Når du ringer 113 eller legevaktsentralen:

Ved telefonkontakt med medisinsk nødtelefon 113 eller legevaktsentral, er det viktig at du gir disse opplysningene:

 • Hvor ringer du fra? (Telefonnummer, adresse)
 • Hvem ringer? (Navn og fødselsdata)
 • Hva gjelder det? (Sykdom/skade. Haster det?)

Telefon for fritt sykehusvalg - 80 04 10 04

Ønsker du raskere behandling enn det ditt nærmeste sykehus kan tilby deg, kan du ringe og få opplysninger om andre sykehus i landet med kortere ventetid.
 

Transport til sykehus, røntgen m.v.

Alle som kan reise med offentlig kommunikasjon eller kjøre selv gjør det. Alternativt kan du benytte Helseekspressen. Den kjører daglige ruter til sentrale helseinstitusjoner. Helseekspressen kjører 2 ruter: Rute 1: Geilo - Ringerike sykehus - Radiumhospitalet - Rikshospitalet.
Rute 2: Geilo - Sykehuset Buskerud (Drammen) - Radiumhospitalet - Rikshospitalet
For bestilling av plass ring tlf 05515.
For mer informasjon www.pasientreiser.no

Frikort

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen

 • enkelte former for tannbehandling

 • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

 • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

 • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.

 • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

 • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

 • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

 • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no. 

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjonpå finnes på helsenorge.no/frikort

Fastlegetelefon

Fastlegebytte via internett er nå kun tilgjengelig fra nettsiden minside.no. Bakgrunnen for dette er at Datatilsynet har bedt Helsedirektoratet om å styrke brukernes sikkerhet i selvbetjeningsløsningen på nettet. Nå logger du deg inn på Minside via http://www.norge.no/, finner du "Min fastlege" og "Bytte fastlege" under menyvalget Helse.

MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester. Innloggingen krever fødselsnummer, PIN-koder fra Skatteetaten og et passord du lager selv.

Hvis ikke du har anledning til å bytte fastlege på internett:      
Ring Fastlegetelefonen: 810 59 500 Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 5
3539 Flå

Telefon: 32053627

Kontaktperson: Cecilie Rød Medbøen

Tittel: Kommunelege I

Telefon: 32053627

Kontaktperson: Sigrid Ingeborg Gislerud

Tittel: Helsesekretær

Telefon: 32053627

Kontaktperson: Siv Alvhild Støen Haraldset

Tittel: Helsesekretær

Telefon: 32053627