Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Krisesenter

Hallingdal Krisesenter

Krisesenteret er et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn, som lever med vold i nære relasjoner. Vi gir et beskyttet botilbud i en akutt krise, og i tillegg tilbyr vi dagsamtaler, både til beboere og andre som trenger hjelp i en vanskelig situasjon.

Vi gir råd og rettledning, og formidler kontakt med andre deler av hjelpeapparatet når det trengs. Vi arbeider etter prinsippet "hjelp til selvhjelp", der målet er at kvinnene som kommer hit skal ta tilbake råderetten over egne liv. Vi har et klart barnefokus, og jobber målrettet for å forebygge og minske de skader vold i nære relasjoner påfører barna.

Hallingdal Krisesenter