Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Viktig informasjon ved time under Covid-19 pandemien:

Svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom vil gjenopprette tilnærmet normal aktivitet for å sikre at gravide, barn og ungdom får et faglig forsvarlige helsetilbud videre fra og med 11.mai med noen tilpasninger. Tilbudene er lovpålagte og skal være i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og gjeldende smitteverntiltak.

Når du har time hos oss:
 • Vil vi i forkant av konsultasjoner spørre om du eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Er du syk med luftveisinfeksjon/smittet med Covid-19 skal du utsette timen/ikke komme.
 • Er du syk og likevel trenger time må vi ta spesielle hensyn med smitteverntiltak. Si fra på forhånd.
 • Benytt antibac / håndvask når du kommer og når du går.
 • Kun en forelder får følge barnet til helsestasjonen.
 • Vi begrenser nærkontakt til maks 15 min, ellers gjennomføres konsultasjoner med avstand.
 Svangerskapsomsorgen
 • Anbefalte svangerskapskonsultasjoner for gravide skal prioriteres
 • Det skal gis prioritet til gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Gravide hvor det er usikkerhet om fosterets trivsel og vekst skal prioriteres.
 • Gravide Rh-negative kvinner må få profylakse og nødvendig oppfølging.
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel skal prioriteres
 • Ved behov for støttesamtaler/veiledningssamtaler – utføres disse over tlf/videokonsultasjon.
 Helsestasjon 0-5 år
 • Tilnærmet normal drift.
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.
 • Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner.
 • Kun en forelder får følge barnet på konsultasjoner, unntak er nyfødte.
 • Søsken skal ikke skal være med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie.

Helsenorge.no: Råd om korona til gravide og ammende

Skolehelsetjenesten
 • Tilbudet i skolehelsetjenesten for 1. – 10. trinn vil gå tilbake til tilnærmet normal drift med helsesykepleier tilstede på skolen.
 Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Tjenesten vil være tilgjengelig via SMS, og når det er behov tilbys time innen 0-3 virkedager.
Informasjon om video-konsultasjoner

Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel.

Timebestilling

Time fås ved bestilling pr telefon, innkalling eller ved besøk på Flå helsestasjon.
Hjemmebesøk tilbys alle som har født. Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis dere har spørsmål!

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon.
For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Åpningstider
Helsestasjon: onsdager og torsdager kl 8.30-15.00

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet 

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Gravide og rusmidler

Det er utarbeidet et eget pakkeforløp for gravide som strever i forhold til rusmidler.
Funksjonen kommunal forløpskoordinator er knyttet til helsestasjonen v/ledende helsesykepleier og innebærer blant annet å være tilgjengelig for den gravide, barnefar/partner/pårørende og involverte instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se kontaktinformasjon øverst på denne siden. For mer informasjon om pakkeforløpet se: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

Helsestasjonsprogrammet

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon. Konsultasjon med fysioterapeut

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Konsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 
Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud

Foreldreveiledning eller kurs som COS-P

Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut
 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming
Kosthold og ernæring 0-5 år
Tannhelse
 • Film - Happyteeth

 • Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder
Søvn
Førstehjelp og sykdom
Foreldrerollen 
 Andre nyttige nettsider

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Trefftid på skolen 2020/2021

Ukenummer:

Mandag

08.30-14.00

Tirsdag

08.30-14.00

Onsdag

Torsdag

08.30-11.00

Fredag

08.30-11.00

34,38, 42, 46, 50, 1, 5, 9,17, 21

Anita

Anita

 

Anita

 

35,39, 43, 47, 51, 2, 6, 10, 14, 18,   22

Siv   Merethe

Anita

 

Anita

Anita

36, 40,   44, 48, 3, 7, 11, 15, 19, 23

Siv   Merethe

 

 

Anita

Anita

37,41,   45, 49, 4, 8, 12, 16, 20, 24

Anita

Anita

 

 

 

Hva skjer på de enkelte klassetrinn? 

1.trinn 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og   lege.      

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).
  Tannpuss med tannpleie
  Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.
  Min kropp
  Individuell helsesamtale etter behov

4.trinn

Undervisning psykisk helse

5. trinn 

Pubertets-undervisning.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.
  Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på   skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut   samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.
  Repetisjon av pubertetundervisning ved behov 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus
  (2 doser).
  Elevene tilbys vaksinering på helsestasjonen i grupper. Foresatte får   skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen   kan settes.

8.trinn

Helsesamtaler
  Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier.   Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et   spørreskjema som tas med til helsesamtalen.
  Høyde- og vektmåling.
  Jente/guttesnakk for alle

9. trinn

 

Samlivsundervisning.
  Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens   kompetansemål inne kropp og helse.

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
  Elevene tilbys vaksinering på helsestasjonen i grupper. Foresatte får   skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen   kan settes.
  Repetisjon av samlivsundervisning ved behov

Mer om vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

 Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 Andre nyttige nettsider

Helsestasjon for ungdom

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år

Du kan komme til oss og snakke om for eksempel:

 • kosthold
 • spiseforstyrrelser
 • helse- og trivsel
 • mobbing
 • rusmidler og røyking
 • forelskelse/kjærlighetssorg
 • homofili
 • seksuell helse
 • vold og/eller overgrep
 • prevensjon/angrepille
 • gravitest
 • kjønnssykdommer
 • .......eller kanskje noe helt annet ?

Åpningstid: Det er ikke avsatt spesiell tid for "Helsestasjon for ungdom", men helsesøster er tilgjengelig alle hverdager fra 8.30 - 15.00. Ta kontakt med helsesykepleier på telefon/sms - 95148061/48262866 eller kom innom Flå helsestasjon. Du vil få time innen 0-3 dager. Vi har taushetsplikt! Tilbudet er gratis.

Psykisk helse for barn og unge

Målgruppe: Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og der møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • COS-P foreldreveiledningskurs
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinering av tjenester ved sammensatte problemstillinger

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge

Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Mer informasjon finner du her .

Og her

https://vestreviken.no/helsefaglig/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med koordinerende enhet, fysioterapeut Tonje Elisabeth Andersen, tlf. 32 05 36 59, eller fagansvarlig for psykisk helse barn og unge, Siv Merethe Glesne, tlf. 95 14 80 61.

Fysioterapi barn og unge

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene. 

Kontaktinformasjon

Kommunefysioterapeut Else Hovde, telefonnummer 32 05 36 59

Vaksiner

Reisevaksinasjon

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.   For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

http://www.vaksinekart.org/ eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Reiseklar

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Hver år i oktober/november tilbys influensavaksine og pnemokokkvaksine til risikogrupper på Flå legekontor/helsestasjon (for datoer - se annonse i Hallingdølen). Risikogrupper er personer som har større sjanse til å få en mer alvorlig sykdom av disse infeksjonene enn folk flest.

Mer om influensavaksine og pneumokokkvaksine:

Influensavaksine

Pneumokokkvaksine

Influendavaksine bør tas hvert år. Pneumokokkvaksine tas hvert tiende år.

Smittevern 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring.

Jordmortjenesten

Flå har felles jordmortjeneste med Nes kommune. Jordmor treffes på Flå en dag annenhver uke, dvs torsdager i lik kalenderuke fra kl 09.00-14.30

Jordmor: Marte Østenfor Myre Telefon: 95 75 61 25
Behov for øyeblikkelig hjelp Din fastlege (ekstern link) eller Legevakten 

Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.

Svangerskapsomsorgen er et samarbeid mellom jordmor, lege og Vestre Viken. Kontrollene er bygd opp etter  faglige retningsliner og med individuell tilpassing.

 • Fødende i Flå kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.
 • Ved behov for jordmor utenfor kontortid, kontakt fødeavdelingen på Ringerike sykehus, tlf. 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.
 • Ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv, kontakt fødeavdelingen.
 • Ved spørsmål angående graviditeten, kontakt kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontaktes fødeavdelingen eller legevaktslege.
Timebestilling

Er du gravid bestiller du som en hovedregel den første graviditetskontrollen hos din egen lege. Ellers kan du henvende deg direkte på helsestasjonen eller ved telefon via servicekontoret i åpningstiden.

Oversikt over svangerskapkontroller

Dersom det er behov, blir det lagt inn flere kontroller og du tar kontakt med jordmor/lege hvis du føler for det utenom de faste kontroller.

Ta med deg helsekort for gravide og urinprøve til alle kontroller.

Uke  
8-12 Lege
14-16 Jordmor
18 Ultralyd
24 Jordmor
28 Lege
32 Jordmor
36 Jordmor
38 Lege
40 Jordmor
41 Jordmor
42

Overtidsvurdering på fødeavdeling

Fødselsforberendende kurs

Spør jordmor eller helsesykepleier på helsstasjonen når neste kurs arrangeres.

Brosjyrer og informasjon

Lenker

Brosjyrer

Brosjyrer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til gravide

Nettsider med informasjon til gravide

Fremmedspråklige brosjyrer

Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

 • Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid? Somali

 • هل أنتِ حامل؟ هل تنتظرين قدوم مولود؟ Arabisk

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nesbyen Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 9
3539 Flå

Postadresse:

Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Kontaktperson: Siv Merethe Glesne

Tittel: Helsesykepleier

Telefon: 32053622