Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdomsteamet i Flå

Et tilbud til ungdom i aldersgruppa 16-25 år som har utfordringer i forhold til å gjennomføre videregående skole eller arbeidspraksis o.l.

Teamet består av representanter fra helsetjenesten, NAV og oppfølgingstjenesten for videregående skole. Andre tjenester kan også delta ved behov. Vi ønsker å være til hjelp med å finne fram til gode støttetiltak og tjenester.

Ungdom og foreldre/foresatte er velkommen til å ta kontakt. Det samme gjelder videregående skole og andre offentlige tjenester. Samtykkeskjema kan lastes ned nedenfor.

Informasjonsskriv

Samtykkeskjema