Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sorg- og kriseteam i Flå

Det er etablert et tverrfaglig sorg- og kriseteam i Flå kommune med representanter fra;

  • Legetjenesten
  • Psykiatritjenesten
  • Presten i Flå

I tillegg er det tilknyttet ressurspersoner fra:

  • Røde kors
  • Helsestasjon/skolehelsetjenesten
  • Lensmannsetaten

Alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i Flå kommune, og som av ulike grunner kommer i alvorlige livskriser, sikres medmenneskelig og kompetent kontakt.

Sorg- og kriseteamet trer alltid i funksjon etter at der er meldt et behov til et av teamene sine medlemmer, eller etter at et av medlemmene selv har tatt initiativ.

Sorg- og kriseteamet skal straks tre i funksjon når alvorlige situasjoner oppstår, som dødsulykker, selvmord, drap eller andre tragiske hendelser, og så langt det er mulig i samsvar med beredskapsplan for større ulykker og katastrofer.