Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om smittesporing

Smittesporing

Smittesporing er en viktig del av arbeidet med å hindre og begrense utbrudd av Covid 19. Flå kommune har etablert en egen gruppe som jobber med dette i samarbeid med kommuneoverlegen. Det er nært samarbeid med de andre Hallingdalskommunene, og vårt datasystem har en felles database for lagring av informasjon.Vår kommunen kan få hjelp av smittesporere i de andre kommunene ved større utbrudd.

Om en person får påvist koronasmitte, settes det i gang et omfattende sporingsarbeid. En smittesporer vil da ta kontakt direkte med personen som er smittet og i samarbeid med denne indekspersonen kartlegge aktiviteter, bevegelser og nærkontakter. Det er viktig å identifisere hvor vedkommende kan ha blitt smittet og personer vedkommende selv kan ha smittet.  Alle som har vært i nærheten (under to meter) av den smittede personen i mer enn 15 minutter de siste 48 timene før personen fikk symptomer, skal kontaktes og gis oppfølging.   Disse ringes opp av en smittesporer som gir råd om smittevern og hvordan man skal forholde seg i karantene. Den eller de som tester positivt, blir fulgt opp av egen fastlege.

Smittesporing er et møysommelig, men viktig arbeid – en av pilarene i smittevernet vårt. Kommunene har tatt i bruk et eget digitalt verktøy (ReMin) som bidrar til et mer effektivt og systematisk sporingsarbeid.