Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinasjon

Vaksineringsstatus pr 12. oktober

Oppfriskningsdose koronavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) koronavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere. Comirnaty (Pfizer/BioNTec) skal tilbys som oppfriskningsdose, siden dette foreløpig er den eneste koronavaksinen som er godkjent til dette formålet. 

Det skal ha gått 6 måneder siden dose 2 før man kan få oppfriskingsdose.

Flå kommune starter med tilbud til de eldste over 85, deretter aldersgruppen 75-84 år og deretter aldersgruppen 65-74 år.

Oppstart fra ca uke 43/44.

Koronavaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Hvem skal få vaksine?

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

• Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

• Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Har du mottatt et slikt varsel, ta kontakt med Flå legekontor tlf 32053627 for å bli satt opp til time for vaksinasjon. Du må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at du tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Normalt vil dette være i form av et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremkommer at vedkommende er anbefalt en 3. dose.

Gruppe 1 bør starte vaksinasjon så snart som praktisk mulig.

Gruppe 2 vil kunne starte vaksinasjon så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. FHI anbefaler at de fagmedisinske miljøene igangsetter vaksinasjonen av denne gruppen fortløpende så snart kriteriene er fastlagt.

Flå kommune har nå gitt tilgang til vaksinasjon for alle risikogrupper.

Om du bor i Flå kommune og fremdeles ikke har fått første dose med koronavaksine ønsker vi at du melder deg til vaksinasjon snarest. Gå inn på https://timebestilling.remin.no/flaa for å bestille time. Trenger du hjelp til å få registrert deg - ring eller send SMS til vaksinekoordinator 95148061.
Ta også kontakt om du er pendler og tilgjengelige vaksinetimer ikke passer.
Ved økte leveranser av vaksiner til Flå vil vi fremover fremskynde timer for dere som venter på dose 2. Fremskyndet time varsles med SMS til den det gjelder. 

Er du  innbygger i Flå kommune og over 18 år og ikke fått tilbud om vaksinasjon, meld fra til Flå servicekontor (32053600).

Prioriteringsrekken for innbyggerne

Gruppe 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (ferdig vaksinert)
Gruppe 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (ferdig vaksinert)
Gruppe 3. Alder 75-84 år (ferdig vaksinert)
Gruppe 4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)
Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
Gruppe 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
Gruppe 7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander
Gruppe 8. Alder 55-64 år
Gruppe 9. Alder 45-54 år
Gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
Gruppe 11. Alder 25-39 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Personer med følgende sykdommer/tilstander hører inn under gruppe 4:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling      mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene      eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt      hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Personer med følgende sykdommer/tilstander hører inn under gruppe 5, 6 og 7:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma      som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller      steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Du kan lese mer om vaksinasjon  og risikogrupper på HelseNorge sin nettside.

Hva skal du gjøre selv?

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen for å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Flå kommune har tatt i bruk et digitalt system for registrering og timebestilling knyttet til koronavaksinasjonen. Her kan du sette deg på venteliste:  https://timebestilling.remin.no/flaa

Når det blir din tur i henhold til prioriteringsrekkefølgen vil du få SMS varsel om å gå inn og bestille deg en vaksinasjonstime, da kan du velge det tidspunktet som passer deg best i forhold til hvilke timer som er ledig.

Dersom du ikke har meldt seg på venteliste, men er registrert i folkeregistret som bosatt i Flå kommune, vil du få tilsendt brev via digital postkasse. Har du ikke digital postkasse vil brevet bli sendt i posten.

Timebestilling:

Timebestilling gjøres ved å gå inn her: https://timebestilling.remin.no/flaa, svar på egenerklæringsspørsmålene og velg deretter time. Du får en SMS bekreftelse når du har valgt time.

Når du har fått time er det svært viktig at du møter opp. Er du forhindret fra å møte, må du gi beskjed om dette snarest på telefon 32 05 36 00.

Hvor foregår vaksinasjon?

Vaksineringen foregår pr tiden onsdager ved Flå legekontor.