Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinasjon i Flå

Koronavaksinasjon i Flå

Vaksineringsstatus pr 21. april

Alle over 75 år har nå fått tilbud om vaksinasjon. Fra og med uke 15 begynner vi å kalle inn alle som er 65 -74 år . Samtidig innkaller vi også deg som er mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.

Er du eldre enn 75 år, og ikke blitt kontaktet, ring Flå legekontor tlf 32053627.

Antall satte vaksiner 1.dose: 214

Antall satte vaksiner 2.dose: 74

Hvem skal vaksineres?
Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon.

Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for vaksine.

Innbyggere som har størst risiko for alvorlig sykdom, får vaksinen først. Det vil beskytte de mest sårbare blant oss, og samtidig bidra til å redusere belastningen på helsevesenet. Alder er sammen med kroniske underliggende sykdommer de viktigeste risikofaktorer, og må ses sammen med den enkeltes evne til å etterleve smittevernrådene.

Helsepersonell med pasientkontakt skal vaksineres parallelt med risikogrupper for å beskytte pasienter og brukere, og for å sikre bærekraft i helsevesenet om det blir større utbrudd.

Etterhvert vil større grupper i befolkningen bli inkludert, og prioritert etter alder og risikofaktorer.

Gravide, samt barn og unge under 18 år er foreløpig ikke inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Nasjonal prioriteringsrekkefølge for vaksine

Mer om koronavaksinasjonsprogrammet:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Hvor skal vaksinasjonen foregå?
Vaksineringen foregår pr tiden onsdag formiddager v/Flå legekontor. Innbyggere blir kalt inn til vaksinering etter hvilken prioritet de har.

Hva skal du gjøre selv?
Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Vi oppfordrer alle til å bli med å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Slik kan vi beskytte de som trenger beskyttelse.

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Om du ikke ønsker å vaksinere deg ber vi deg gi oss beskjed på tlf 32053627 så fort som mulig.

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Ta også gjerne med utfylt egenerklæringsskjema.

Egenerklæringskjema 

Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut og fylle ut, hjelper vi deg med det når du kommer til vaksinering.

 

Kan jeg bestille time til vaksinering?
Alle folkeregistrerte/bosatte innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. 

Vær oppmerksom på at innkalling til vaksinering kan komme på kort varsel.

Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss direkte, via telefon eller sms.

Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp. Hvis du ikke vil ha vaksinen, gir du oss beskjed om dette på telefon 32053627.