Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal fysioterapitjeneste, Flå Fysioterapi

Flå fysioterapi åpner nå gradvis opp for poliklinisk virksomhet igjen.
Fysioterapeutene tar telefonisk kontakt med pasienter som venter på time.
Eventuelt ring: 32 05 36 59

Åpningstid

Mandag til fredag kl 08.00-15.00
Plassering: Flåheimvegen 10

Fysioterapi

Om du har nedsatt fysisk funksjonsevne som følge av sykdom eller skade, kan en fysioterapeut gi deg hjelp til å bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen din. Du kan også få hjelpe til å kompensere for varige funksjonsvansker.

Fysioterapeuten kan: 

  • Undersøke og kartlegge tilstanden din
  • Gi ulike behandlings – og treningsformer
  • Gi råd og veiledning om forebyggende og helsefremmende tiltak
  • Formidle tekniske hjelpemidler

Fysioterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre.

Tjenesten kan gis på Flå Fysioterapi, på institusjon, i barnehage og skole, eller i pasientens hjem.

Fysioterapeutene deltar i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid, forebyggende arbeid og i utarbeidelse av individuell plan. Tjenesten har to kommunale fysioterapeuter.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Egenandel på behandling er fastsatt i avtale mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Staten. Som hovedregel må pasienten betale egenandel som teller med i opptjening til frikort egenandelstak 2.

Fra 1. januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapi. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi ble da avvikla. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Ta kontakt med fysioterapeut på telefon eller ved personlig frammøte for bestilling av time.

Aktuelle linker:

Norsk fysioterapeutforbund-hva er fysioterapi (https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet)

Priser-egenandel (https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler)

Betaling og frikort (https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester)

Frisklivsentalen

Flå kommune har frisklivssentral plassert i Flå Fysioterapi sine lokaler. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.
Du trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta på friskliv.
På frisklivssentralen blir det lagt vekt på en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Frisklivssentralen tilbyr helsesamtaler, treningsgrupper, kostholdsveiledning og kostholdskurs for deg som ønsker å forbedre egen helse gjennom økt fysisk aktivitet og en endring i kostholdsvaner.

Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Vi har disse faste aktivitetene:

Tirsdager 16.00 – 17.00 og torsdager 13.30 – 14.30 Sirkeltrening på fysioterapisalen med utholdenhet, styrke og bevegelighet. Treningen blir ledet av fysioterapeut.

Gjennom helsesamtale med fysioterapeut, får du hjelp til å legge en treningsplan. Planen gjelder også en eventuell kostholdssendring.

Frisklivssentralen på Flå samarbeider med de andre frisklivssentralene i Hallingdal om kostholdskurs, sønvkurs, røyestoppkurs mm.

Ta gjerne kontakt med Flå Fysioterapi på tlf 32 05 36 59

Aktuell lenke:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler

Tekniske hjelpemilder

Korttidsutlån          

Dersom du bor eller oppholder deg i kommunen og har behov for et eller flere hjelpemidler i en kortere periode, kan du låne dette fra det kommunale korttidslageret. Det er hjemmetjenesten i kommunen som administrerer dette. Tlf: 32 05 36 69

Du kan låne hjelpemidler som, rullator, rullestol, toalettstol, toalettforhøyer, dusjkrakk, krykker m.m.

Hjelpemidler som ikke er i bruk, levers tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet. Ta kontakt dersom du ikke får levert tilbake hjelpemiddelet, så kan vi være behjelpelige med henting.

NB! Du får også kjøpt krykker på legekontoret.

Langtidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, ta kontakt med fysioterapitjenesten som sørger for utredning og søknad videre til NAV Hjelpemiddelsentral Vest – Viken.

Hjelpemiddelbehovet vurderes av en fysioterapeut sammen med bruker og/eller pårørende. Terapeuten i kommunen har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden, samt videre opplæring og oppfølging av hjelpemiddelet.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden på hjelpemiddelsøknader kan være opptil flere uker.

Terapeut eller vaktmester tar kontakt med bruker/pårørende når hjelpemidlene er kommet til kommunen.

Aktuelle lenker:

https://www.nav.no/no/lokalt/vest-viken

https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging

 

Besøksadresse:

Flåheimvegen 10
3539 Flå

Kontaktperson: Else Hovde

Tittel: Fysioterapeut, barne- og ungdomsfysioterapeut, leder friskliv

Telefon: 32053659/90851559

Kontaktperson: Tonje Elisabeth Andersen

Tittel: Fysioterapeut, koordinerende enhet

Telefon: 32053659/94841774