Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapitjenesten

Friskliv

Noe for deg?

  • Ønsker du å komme i bedre form?
  • Ønsker du mer overskudd?
  • Ønsker du å trene sammen med andre?

Du kan delta på disse aktivitetene:

Tirsdag: 16.00 – 17.00. Sirkeltrening på fysioterapisalen på Flåheimen, utholdenhet og styrke.
Oppmøte Flåheimen.

Torsdag: 13.30 – 14.30: Sirkeltrening på fysioterapisalen på Flåheimen, utholdenhet og styrke.
Oppmøte Flåheimen.

Treningene blir ledet av fysioterapeut.

Frisklivsresept får du hos lege, fysioterapeut, NAV og psykisk helsetjeneste. Enhetsledere i Flå kommune kan også skrive ut resept til kommunalt ansatte.

Møt gjerne opp til en prøvetime!

Vi arrangerer kostholdskurs for deg som ønsker å gjøre endringer i matvaner.

Vi arrangerer røykestoppkurs for deg som ønsker å slutte å røyke.

Gjennom helsesamtale med fysioterapeut, får du hjelp til å legge en treningsplan. Planen gjelder også eventuelle kostholdskurs og røykestoppkurs.

Er du usikker på om det kan virke? Vi vet at det virker!

Velkommen!

For mer informasjon: Kontakt Else Hovde tlf.  32 05 36 59

Hva koster fysioterapi?

Fysioterapitjenesten i Flå kommune forholder seg til sentralt fastsatte egenandeler for fysioterapi

Hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler

  • Ved kortvarig behov for hjelpemidler (etter skade, operasjon el.l) kan det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt lager (toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, trillebord, arbeidsstol, rullestol osv.)
  • Vi kan også låne ut hjelpemidler til besøkende i kommunen som har behov for hjelpemidler.
  • Ta kontakt med hjemmetjenesten ved behov for å låne eller tilbakelevere hjelpemidler.

NB! Krykker lånes ut fra legekontoret mot et depositum.

Langvarig behov for hjelpemidler

Ved langvarig (varig) behov må hjelpemidler bestilles, eller søkes via NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder alle hjelpemiddelområder.

Lagerførte hjelpemidler kan skaffes gjennom hjelpemiddelsentralens bestillingsordning. Rekvirenter her er fysioterapeutene.

Ved andre hjelpemidler må det søkes. I utgangspunktet kan alle skrive søknad, men det bør ligge en faglig vurdering og begrunnelse ved søknad. (Hjelpemiddelformidling skal være en del av en helhetlig vurdering). Fagperson som kjenner søker og søkers behov bør begrunne søknad om hjelpemidler.

Nav.no sine sider om hjelpemiddelformidling har søknadsskjema, bestillingskjema og mye informasjon om hjelpemiddelformidling generelt.

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler søkes via lege. Ortopediske hjelpemidler søkes via lege/spesialist.

Ved kortvarig behov for hjelpemidler:

Kontakt hjemmetjenesten: Tlf.: 32 05 36 60 eller mobil 91 37 71 71

Ved langvarig behov for hjelpemidler:

Kontakt fysioterapitjenesten: Tlf.: 32 05 36 59 Else Hovde, Therese Hoff Olafsen.

Ved reparasjon av hjelpemidler:

Kontakt vaktmester: Kjell Tollefsen, tlf.: 95 22 68 96P

Pasientreiser

Gjennomfører du en reise som pasient, kan du har rett på å få refundert dine utgifter.

Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted. Behandlinger må være offentlig godkjent. Pasientreiser kan gjennomføres uten rekvisisjon eller med rekvisisjon.

For mer informasjon se her.

 

 

 

Besøksadresse:

Flåheimvegen 10
3539 Flå

Kontaktperson: Else Hovde

Tittel: Fysioterapeut, leder friskliv

Telefon: 32053659

Kontaktperson: Therese Hoff Olafsen

Tittel: Fysioterapeut

Telefon: 32053659