Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser pleie- og omsorg

Hjemmehjelp/vaktmester

Timesats for hjemmehjelp/vaktmester er graderte etter inntekt.

Når det gjelder vaktmestertjenester benyttes satser som for hjemmehjelp for hjelp som gis i henhold til sosiale tjenester (funksjonell tilrettelegging i huset, nødvendig snømåking og vedkløyving). Ellers selvkost (f.eks. gressklipp, utvendig vedlikehold).

Inntektsgrense

Timesats hjemmehjelp

Inntil 2G kr   70,- (Maks kr 210,- pr mnd.)
2-3G kr 110,-
3-4G kr 150,-
4-5G kr 210,-
Over 5G kr 230,-

 

Vask av tøy
Månedsabonnement:
Vask av privattøy månedsabonnement kr 300,- pr måned
Leietøy kr 250,- pr måned
Enhetspris:
Vask av tøy kr 75,-
Tørk i trommel kr 50,-

 

Matpriser

Kost

Månedsabonnement:
Alle måltider: kr 2.400,- (stor porsjon) og kr 2.200,- (liten porsjon)
Bare middag: kr 1.600,- (stor porsjon) og kr 1.350,- (liten porsjon)

Enhetspriser pensjonister m.m.:
Frokost: kr 30,-
Middag: kr 70,- (stor porsjon) og kr 60,- (liten porsjon)
Aftens: kr 30,-

Mat til pårørende/besøkende:
Middag: kr 100,-   

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm/telefon:

Trygghetsalarm i boliger utenfor Flåheimen: Leie kr 350,- pr kvartal
Trygghetstelefon beboere i Flåheimen: Leie kr 0,-. Bruker betaler for telleskritt.