Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser pleie- og omsorg

Hjemmehjelp/vaktmester

Timesats for hjemmehjelp/vaktmester er graderte etter inntekt.

Når det gjelder vaktmestertjenester benyttes satser som for hjemmehjelp for hjelp som gis i henhold til sosiale tjenester (funksjonell tilrettelegging i huset, nødvendig snømåking og vedkløyving). Ellers selvkost (f.eks. gressklipp, utvendig vedlikehold).

Inntektsgrense

Timesats hjemmehjelp

Inntil 2G kr   77,- (Maks kr 210,- pr mnd.)
2-3G kr 135,-
3-4G kr 210,-
4-5G kr 260,-
Over 5G kr 275,-

 

Vask av tøy
Månedsabonnement:
Vask av privattøy månedsabonnement kr 356,- pr måned
Leietøy kr 305,- pr måned
Enhetspris:
Vask av tøy kr 82,-
Tørk i trommel kr 62,-

 

Matpriser

Kost

Månedsabonnement:
Kost månedsabonnement: kr 2.510,- pr måned
Bare middag: kr 1.675,- pr måned

Enhetspriser pensjonister m.m.:
Frokost: kr 38,-
Middag: kr 77,- pr porsjon
Aftens: kr 38,-

Mat til pårørende/besøkende:
Middag: kr 110,-   

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm/telefon:

Trygghetsalarm i boliger utenfor Flåheimen: Leie kr 155,- pr måned
Leie av nøkkelboks: kr 55,- pr måned