Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SMIL - særskilte miljøtiltak i landbruket

Landbrukskontoret i Flå kommune ønsker å informere om søknadsfristen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 1. oktober

Det kan søkes om støtte til å ivareta natur – og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og støtte til tiltak som kan redusere forurensingen fra landbruket.

Søknadsskjema finnes på www.slf.dep.no/no/tilskudd

Det er et krav om at søker må være berettiget produksjonstilskudd for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis det er spørsmål.