Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vårløsning og søppelhenting

Vårløsning og søppelhenting

Nå i vårløsningen kan det bli problemer med tømming av dunker i enkelte private veger. Hallingdal Renovasjon kjører med store tunge biler for avhenting av søppel. Det er enkelte private veger som kan bli bløte nå i vårløsningen. Dersom sjåførene vurderer forholdene slik at de kan kjøre seg fast eller kjøre sundt vegen vil de ikke kjøre frem.
Dersom dunkene skal tømmes må abonnentene selv frakte dunkene frem til offentlig veg eller veg med bedre standard. Hvilke dunker som skal tømmes den enkelte dag fremkommer av tømmekalenderen. Denne er utsendt til alle husstander i Fløværingen og den kan også finnes på hjemmesidene til Flå kommune og Hallingdal Renovasjon IKS.

Flå kommune og Hallingdal Renovasjon IKS beklager eventuelle ulemper dette påfører abonnentene.