Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2025

Valgnemnda i Flå har fremmet forslag til meddommere til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Hallingdal tingrett og jordskiftemeddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 2021-2025.

I medhold av domstolloven § 68 er forslagene lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 26.05.-10.06.2020 på servicekontoret, Flå Veksthus.

Borgarting lagmannsrett - perioden 2021-2025

Hallingdal Tingrett - perioden 2021-2025

Særskilt utvalg for jordskiftesaker - perioden 2021-2025

Spørsmål kan rettes til Flå kommune v/Turid Røkkum på telefon 32 05 36 00. Eventuelle innvendinger sendes skriftlig til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller e-post: turid.rokkum@flaa.kommune.no  innen 10.06.2020.

Kommunedirektøren