Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til å fjerne gammelt oljefyringsanlegg

Tilskudd til å fjerne gammelt oljefyringsanlegg

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander. Søk Enova nå for å få tilskudd til fjerning av gammelt anlegg!

Kommunene  i Hallingdal anbefaler innbyggere som har/har hatt oljefyringsanlegg om å søke om tilskudd fra Enova i 2018. Tilskuddssummen blir halvert fra 2019, som er siste året før tilskuddet blir borte. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.

Enova - fjerning av oljefyr og oljetank

Kommunene skal føre tilsyn med at tanker som ikke lenger er i bruk, er tømt og grave opp.

Meir info om reglane

Hallingdalskommunene vurderer å innføre likelydende lokal forskrift slik at reglene om å grave opp tanker som ikke er i bruk, også gjelder for mindre nedgravne tanker. Grunnen er at et lite utslipp av olje kan forurense tusenvis av liter rent vann.