Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd - Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. Buskerud jordbruksfond har 100 års jubileum i år.

Av fondets renteavkastning kan fondets styre gi tilskudd til nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Grøfting og andre tiltak for å holde dyrka jord i hevd vil bli prioritert.

Søknadsfrist 30. september 2018.

Søk på tilskudd