Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spørreundersøkelse psykisk helsearbeid, rusarbeid og rusforebygging

Har du innspill til psykisk helsearbeid og rusarbeid i Flå kommune?

Flå kommune skal i løpet av høsten 2017 rullere plan for psykisk helsearbeid og rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Disse planene vil  bli samlet til et plandokument. Planen omfatter forebyggende tiltak, folkehelsearbeid, brukermedvirkning og tjenester for barn, unge og voksne.
For å ha best mulig grunnlag for utvikling av gode tjenester og tiltak ønsker vi innspill fra folk på Flå.
Er det tiltak eller tjenester som du/dere savner?

Spørreskjema


Ta deg tid til å svare på dette lille spørreskjemaet.  Svar kan puttes i kommunens postkasse ved inngangen til Flå Veksthus.

Helsetjenesten i Flå