Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om spillemidler for 2018

SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2018

Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Vedtatt plan gjelder for 2017 – 2020. Handlingsprogrammet i kommunedelplanen rulleres i desember 2017.
Lag og organisasjoner inviteres til å komme med innspill vedrørende nye anlegg som ønskes tatt med i handlingsprogrammet for 2018.
Prosjekter som tidligere har fått sine søknader bare delvis innvilget, må søke på nytt for 2018. For å være aktuelle for tildeling av spillemidler, må anleggsplaner være med i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet” under prioriterte anlegg.

Frist for innspill til planen og selve spillemiddelsøknaden er 20. november. 

Alle søknader om spillemidler skal sendes elektronisk på www.idrettsanlegg.no

 

Eventuelle forslag sendes til kulturkonsulenten, Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ
tlf: 32 05 36 00 eller e-post: regina.moen@flaa.kommune.no